Groene plus lectoraten

Groene plus lectoraten bieden een schakel tussen onderwijs en onderzoek. Lectoren voeren praktijkgericht onderzoek uit, ontwikkelen nieuwe kennis op het gebied van landbouw en natuurlijke omgeving en delen deze kennis met bedrijven en maatschappelijke organisaties.

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit steunt deze uitwisseling van kennis en stelt hier geld voor beschikbaar.

Openstellingen

Service menu right