Healthcare Topsector HTSM

De partners van deze roadmap willen snel nieuwe oplossingen voor de uitdagingen waar de gezondheidszorg voor staat. Nieuwe technologieën moeten gericht zijn op de gebruiker en de patiënt. De sterke technologische positie van Nederland in vooral nanoelektronica en embedded systems is de basis voor onze R&D.

De uitdagingen in Healthcare zijn te verdelen in vier onderwerpen die geschikt zijn als TKI:

1. In de diagnostiek richten we ons op:

 • innovaties op het gebied van medische beeldverwerkingstechnieken om deze specifieker en gevoeliger te maken en voor het combineren van diagnose en behandeling
 • patiëntspecifieke modellen voor een betere diagnose en behandeling
 • combineren van beeldverwerkingstechnieken met genetische en moleculaire informatie

2. Op het gebied van interventie en therapie richten we ons op:

 • nieuwe apparatuur voor minimaal invasieve technieken
 • vele uitdagingen in de image-guided intervention and treatment (IGIT) en interventie labs die de resultaten en productiviteit van interventies moeten verhogen
 • nieuwe radionucliden en radio-isotopen voor innovaties in de nucleaire geneeskunde
 • een nieuwe generatie revalidatietechnieken die de fysiotherapeut gedeeltelijk vervangen

3. In de nulde- en eerstelijnszorg richten we ons op:

 • welbevinden van burgers door middel van draagbare apparatuur voor zelfzorg
 • domotica om de kwaliteit van leven en onafhankelijkheid van patiënten te vergroten
 • betaalbare diagnostische systemen in de huisartsenzorg

4. Bruikbare enabling technologies voor de gezondheidszorg zijn:

 • micro- and nanotechnologie in de vorm van bijvoorbeeld (implanteerbare) bio-devices, lab-on-a-chip technologie en biomarkers voor beeldverwerking
 • ICT op drie gebieden: een IT-infrastructuur voor de gezondheidszorg, verwerken van medische data en embedded ICT (de software in grote high tech medische systemen)
 • ease of use: omdat de complexiteit van de gebruikte systemen in de gezondheidszorg steeds toeneemt, neemt het belang van gebruiksvriendelijkheid ook toe
 • coöperatieve systemen die data vanuit meerdere bronnen combineren
 • mechatronica and robotica voor kosteneffectieve en kwalitatief goede gezondheidszorg
 • biomaterialen voor implanteerbare metallische apparatuur

Download:

Service menu right