Mkb-innovatie in Horizon 2020

Meer artikelen
Horizon 2020 | Onderzoek en Innovatie

Het midden- en kleinbedrijf (mkb) speelt een belangrijke rol in Horizon 2020. Mkb-bedrijven zijn snel en flexibel. Dat stelt hen in staat om kennis te benutten, niches te vinden en innovaties naar de markt te brengen.

Betrokkenheid van het mkb (en ook grote industrie) in toegepaste onderzoeksprojecten verbetert de exploitatiekansen.

Voor wie?

Het mkb en organisaties die ondersteuning bieden aan bedrijven bij het vermarkten van nieuwe kennis. Voldoet u aan de mkb definitie?

Mkb deelname in Horizon 2020

Bent u een mkb-bedrijf? Dan kunt u deelnemen in alle 3 de pijlers van Horizon 2020. Dat kan op verschillende manieren:

  • Deelnemen in internationale samenwerkingsprojecten. U bent dan partner in een consortium samen met bijvoorbeeld kennisinstellingen en grote industrie.
  • Een aanvraag indienen voor het speciaal mkb instrument: 'SME instrument' Lees meer
  • Onderzoeksmedewerkers uitwisselen met kennisinstellingen: Marie Curie Actions

Ten minste 20% van het budget van de pijlers industrieel leiderschap en de maatschappelijke uitdagingen investeert de Europese Commissie (EC) in het mkb.

Wilt u het Europese mkb ondersteunen bij innovatie?

Het Horizon onderdeel 'Innovation in SMEs' richt zich op ondersteuning van het mkb bij innovatie.
De vereenvoudiging van mkb-deelname in Horizon 2020 is een belangrijk onderdeel. Ook het vermarkten van kennis opgebouwd in eerder (Europees) onderzoek heeft grote interesse. De exacte onderwerpen variëren per jaar. Organisaties die bedrijven ondersteunen bij innovatie kunnen een projectaanvraag indienen.

Verwante gerelateerde EU programma’s

Ook Eurostars biedt kansen voor high-tech mkb met internationale ambities.

Service menu right