Access to risk finance in Horizon 2020

Meer artikelen
Horizon 2020 | Onderzoek en Innovatie

Via Horizon 2020 helpt Europa bedrijven en instellingen bij de financiering van onderzoek en innovatie. Het onderdeel ‘access to risk finance’ wil de toegang tot risicodragend kapitaal verbeteren.

Bedrijven en instituten die aan onderzoek en innovatie doen, moeten makkelijker aan dergelijke financiering kunnen komen. Daarom stimuleert Europa de private sector om meer risicodragende financiering te geven. Het gaat dan om bijvoorbeeld leningen, garanties, contra-garanties en private equity. Deze ondersteuning loopt via de European Investment Bank (EIB) en het European Investment Fund (EIF). Let op: in tegenstelling tot de andere onderdelen van Horizon 2020 geeft dit onderdeel géén subsidie.

Voor wie?

In de meeste gevallen kunt u niet direct een aanvraag indienen. Dit onderdeel richt zich vooral op banken en investeringsfondsen die daarna financiering geven aan bedrijven en instellingen. Alleen wanneer het gaat om relatief grotere investeringen en leningen kunt u terecht bij de EIB en het EIF.  Het gaat dan om investeringen en leningen vanaf ca €7,5 miljoen.

Instrumentarium

Dit onderdeel beschikt over een breed financieel instrumentarium. Er is geen voorkeur voor bepaalde projecten of sectoren. Wel moet het gaan om onderzoek en innovatie.

Budget en indieningstermijn

Aan de meeste acties zijn geen calls verbonden. Het budget bedraagt € 2,6 miljard voor de periode 2014-2020.

Verwante programma’s

  • Het 'sme instrument' in Horizon 2020
  • Het Europese COSME programma (2014-2020) verbetert de toegang tot financiering voor bedrijven. Deze bedrijven hoeven niet per se innovatief te zijn.
  • De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland ondersteunt bedrijven bij innovatiefinaciering.

 

Service menu right