Energy in Horizon 2020

Meer artikelen
Kenniscentrum Energie Internationaal (KEI)

De maatschappelijke uitdaging “Secure, Clean and Efficient Energy” geeft uitvoering aan het Europese Strategic Energy Technology plan (SETplan). Dit gaat in het bijzonder om de integrated roadmap die in het najaar van 2013 tot stand komt. De uitdaging beslaat de gehele keten: van fundamenteel onderzoek tot en met marktopname.

De uitdaging bundelt de energieprogramma’s uit het Zevende Kaderprogramma, Intelligent Energy Europe (IEE) en het European Institute of Technology.
De doelstelling van het energieprogramma is mogelijk maken van de transitie naar een duurzaam energiesysteem. Tegelijkertijd wil het de concurrentiepositie van de Europese industrie versterken.

Voor wie?

Iedere organisatie die actief is in onderzoek, technologische ontwikkeling of innovatie kan deelnemen. De Europese Commissie verplicht doorgaans samenwerking met buitenlandse partners.

Onderwerpen

Energy bestaat uit 3 focusgebieden:

 • Energy Efficiency – hieronder vallen:
  • A buildings and consumers
  • B heating and cooling
  • C industry and products
  • D financing for sustainable energy
 • Competitive low-carbon energy – hieronder vallen:
  • renewable electricity and heating/cooling
  • Modernising the European Electricity grids
  • Providing the energy system with flexibility through enhanced energy storage technologies
  • Sustainable biofuels and alternative fuels for the European transport fuel mix
  • Enabling the sustainable use of fossil fuels in the transition to a low-carbon economy
  • Supporting the development of a European Research Area in the field of Energy
  • Social, environmental and economic aspects of the energy system
  • Cross-cutting issues
 • Smart Cities and Communities

De Commissie past de richting van de onderzoeksgebieden per tweejarig werkprogramma aan aan actuele ontwikkelingen.

Budget en indieningstermijn

Het budget voor Energy bedraagt ongeveer € 5,4 miljard voor de periode 2014-2020. Van dit budget wendt de Commissie 85% aan voor niet-fossiel onderzoek: energie-efficiëntie, hernieuwbare energie, smart energy systems. Het fossielgerichte onderzoek zal zich voorlopig vooral richten op CCS en het op verantwoorde wijze winnen van schaliegas. De Commissie reserveert 15% van het totale budget voor marktopname doeleinden.

Hulp nodig?

Uw vragen over Energy in Horizon 2020 kunt u mailen naar horizon.energy@rvo.nl

Service menu right