ICT in Horizon 2020

Meer artikelen
ICT mircotechnologie GPRS controller

Wereldleiderschap in onderzoek en ontwikkeling van informatie- en communicatietechnologie (ICT), dát is de ambitie achter het onderdeel ICT van Horizon 2020. De nadruk ligt op het versterken van de concurrentiekracht van het Europese bedrijfsleven.

Voor wie?

Iedere organisatie die actief is in onderzoek, technologische ontwikkeling of innovatie kan deelnemen. De Europese Commissie verplicht doorgaans samenwerking met buitenlandse partners.

Onderwerpen

Horizon-ICT is verdeeld in 6 technologische uitdagingen (challenges):

 • Een nieuwe generatie onderdelen en systemen (A new generation of components and systems)
  Ondermeer gericht op Smart Cyber-Physical systems en TOLAE (Thin, Organics and Large Area Electronics).
 • Geavanceerde computing en Cloud Computing (Advanced Computing and Cloud Computing)
 • Het internet van de toekomst (Future Internet)
  Gericht op netwerk- en diensteninfrastructuren.
 • Content: technologieën en informatiemanagement (Content: technologies and information management)
  Content technologieën en informatie management onder meer voor de creatieve industrie.
 • Robottechnologie en onafhankelijke systemen (Robotics and Autonomous Systems)
 • ICT ontsluitingstechnologie (ICT Key Enabling Technologies)
  De focus gebieden zijn hier Photonics en micro- en nanoelektronica.
 • Micro- en nanotechnologie, fotonica (Micro- and nano-electronic technologies, Photonics)
  Voor ICT de key enabling technologies

Verder zijn er 3 horizontale onderwerpen (cross-cutting topics):

 • Internetveiligheid (Cyber security)
 • Internet of things
 • Onderzoek naar een digitaal tijdperk waarin de mens centraal staat (Research on a Human-centric Digital Age)

Daarnaast ligt een sterke focus op ondersteuning van innovatie en acceptatie, internationale samenwerking en stimuleren van deelname van het mkb door middel van het speciaal mkb-instrument.

De Commissie past de richting van de onderzoeksgebieden per tweejarig werkprogramma aan actuele ontwikkelingen aan.

Budget en indieningstermijn

Het budget voor ICT bedraagt ruim € 8 miljard voor de periode 2014-2020.

Meer ICT in Horizon

Horizon steunt ook maatschappelijke toepassingen van ICT zoals eHealth, intelligente transport systemen, smart grids en eGovernment. Deze toepassingen vindt u terug in de daarbij behorende maatschappelijke uitdaging. U vindt ze niet binnen het ICT-onderdeel. Dit was in KP7 nog wel het geval.

Verder investeert Europa volop in High Performance Computing en e-Science. Dit gebeurt via de calls van Research Infrastructures en Future and Emerging Technologies (onderdeel van 'excellente kennisbasis').

Een overzicht van de ICT-gerelateerde onderdelen binnen de verschillende maatschappelijke uitdagingen is terug te vinden op de website van Europese Commissie over ‘Information & Communication Technologies in Horizon 2020’.

Verwante gerelateerde EU programma’s

Ontwikkelt u vernieuwende electronica en (embedded) software? Dan kunt u ook deelnemen aan de programma’s ECSEL, PENTA en ITEA3.

Partnersearch

Zoekt u buitenlandse partners? Op de websites Ideal-ist en Cordis kunt u aangeven welke partners u zoekt. U ziet hier ook welke consortia op zoek zijn naar u. Of bezoek één van de challenge-gerichte proposer days georganiseerd door de Europese Commissie.

Meer informatie

Achtergrondinformatie vindt u op de Europese websites Horizon 2020 - ICT en de Digital Agenda.

 

Service menu right