Inclusieve, innovatieve en reflectieve samenlevingen in Horizon 2020

Meer artikelen
Horizon 2020 | Onderzoek en Innovatie

In de maatschappelijke uitdaging “Europe in a changing world: Inclusive, Innovative and Reflective Societies” (Societal Challenge 6) vraagt de Europese Commissie oplossingen, bijdragen en denkrichtingen voor 4 samenhangende thema’s.

Deze thema's zijn:
1)    co-creëren tussen beleid, burgers en de private sector,
2)    het omkeren van ongelijkheden,
3)    de positie van Europa binnen de wereld begrijpen en versterken en
4)    reflecteren op gedeelde en verschillende geschiedenissen binnen Europa.

In het werkprogramma 2016-2017 komen onder andere de volgende onderwerpen aan de orde: beleidsonderzoek/impact, cultureel erfgoed, radicalisering, geschiedenis, migratie, EU en de wereld (centraal Azië, China, Azië/Pacifiek), big data, design, e-Gov, co-creatie (ICT ingestoken), belastingfraude, jonge ondernemers, (ruimtelijke) rechtvaardigheid, virtueel museum, creatief/kunsten.

Voor wie

Iedere organisatie die actief is in sociaal en humaan wetenschappelijk onderzoek, technologische/sociale ontwikkeling of innovatie kan deelnemen. De oproep geldt dus voor alle Nederlandse universiteiten en onderzoeksinstellingen die actief zijn op dit onderwerp. Ook bedrijven en andere organisaties kunnen deelnemen en zijn zeer welkom binnen verschillende onderwerpen.

Onderwerpen

Deze maatschappelijke uitdaging heeft voor 2016-2017 de volgende oproepen (calls:

 1. CO-CREATION (9 onderwerpen)
  Co-creatie voor groei en inclusiviteit
  Deadlines: 4 februari 2016, 24 mei 2016, 15 nov 2016 en 2 februari 2017*
 2. REV-INEQUAL (13 onderwerpen)
  Het omkeerbaar maken van ongelijkheden en het bevorderen van gelijkheid
  Deadlines: 4 februari 2016, 2 februari 2017*
 3. ENG-GLOBALLY (10 onderwerpen)
  Samen in de wereld verbintenis aangaan
  Deadlines: 14 april 2016, 2 februari 2017*
 4. CULT-COOP (12 onderwerpen)(in deze call wordt een 2-stage pilot opgezet)
  Europa begrijpen vanuit de Europese publieke en culturele ruimte
  Deadlines: 14 april 2016, 2 februari 2017 (1st stage, 13 sep 2017 = 2nd stage)*
 5. SME instrument
  Innovatie binnen traditionele sectoren
  Deadlines Fase 1, 2016: 24 februari, 3 mei, 7 september en 9 oktober*
  Deadlines Fase 2, 2016: 3 februari, 14 april, 15 juni en 13 oktober
  Deadlines Fase 1, 2017: 15 februari, 3 mei, 6 september en 8 november
  Deadlines Fase 2, 2017: 18 januari, 6 april, 1 juni en 18 oktober
* Let op: raadpleeg het werkprogramma op de website van EC voor volledig en up to date overzicht van deadlines.
 

Kansen voor SSH onderzoek in Horizon 2020

Bekijk de kansen voor onderzoekers in de sociaal-economische- en geesteswetenschappen.

Budget en indieningstermijn

Het budget bedraagt ruim € 1,3 miljard voor de periode 2014-2020.

Partnersearch

Via het Net4Society netwerk van National Contact Points worden Europabreed partnerverzoeken uitgewisseld binnen het partner search tool. Ook heeft het netwerk een Research Directory, hierin kunt u zoeken, maar u kunt ook zelf een profiel registreren.
Zoekt u resultaten en rapporten van sociaal en humaan wetenschappelijk onderzoek? Kijk dan op de website van de Europese Commissie voor een overzicht.

 

Service menu right