Klimaat en efficiënte grond- en hulpstoffen in Horizon 2020

Meer artikelen
Raw Materials

De maatschappelijke uitdaging “Climate action, environment, resource efficiency and raw materials” heeft tot doel onze economie en maatschappij in zijn geheel duurzamer te maken.

Dat kan bijvoorbeeld door efficiënter met onze grondstoffen (inclusief water) om te gaan. Dat kan ook door bij gebiedsontwikkeling rekening te houden met klimaatsverandering. Daarnaast helpt het beschermen van onze natuur en ecosystemen hierbij. De creatie van een circulaire economie - één van Nederlands sterke punten – is daarbij een belangrijke focus.

Voor wie

Iedere organisatie die actief is in onderzoek, technologische ontwikkeling of innovatie kan deelnemen. Naast onderzoeksinstellingen en innovatieve bedrijven (mkb) zijn er ook kansen voor overheden en non-gouvernementele organisaties.

Onderwerpen

De Europese Commissie heeft extra aandacht voor de thema’s climate services, water, resource efficiency en raw materials. Dit zijn bij uitstek thema’s waar naast kennisinstellingen ook bedrijven een rol spelen in de ontwikkeling en commercialisatie van nieuwe processen, producten of diensten. Andere onderwerpen zijn aardobservatiesystemen, nature based solutions, cultureel erfgoed en cross sectorale thema’s zoals circulaire economie en smart cities.

Budget en indieningstermijn

Het budget bedraagt ongeveer € 2,8 miljard voor de periode 2014-2020. Bekijk de Participants Portal van de Europese Commissie voor detail informatie over openstaande calls. In het werkprogramma 2018-2020 vindt u meer informatie over deze calls.

Gerelateerde EU programma’s

Het nieuwe LIFE -programma (2014-2020) biedt mogelijkheden voor projecten gericht op de ontwikkeling en uitvoering van het Europese natuur- en milieubeleid. Hieronder vallen bijvoorbeeld ook technologische demonstratieprojecten. Verder zijn klimaat en innovatie prioriteiten binnen het INTERREG  programma. INTERREG biedt mogelijkheden voor projecten waarin regio’s samenwerken. Het gaat hier bijvoorbeeld om demonstratieprojecten en uitwisseling van kennis over het maken van regionaal beleid.

Circulaire projecten

De Rijksoverheid streeft naar een geheel circulair Nederland in 2050. Om te weten hoe wij als Nederland ervoor staan in de Europese context hebben wij een overzicht gemaakt met alle Internationale Circulaire Economie Projecten waar Nederlandse partijen aan deelnemen (en aan hebben deelgenomen). De lijst bestaat specifiek uit Horizon 2020 (H2020) en Life projecten. U vindt de lijst bij Download, onderaan deze pagina.

Download:

Service menu right