Toegang tot risicofinanciering in Horizon 2020

Via Horizon 2020 helpt Europa bedrijven en instellingen bij de financiering van onderzoek en innovatie. Het onderdeel toegang tot risicofinanciering (access to risk finance) wil de toegang tot risicodragend kapitaal verbeteren.

Bedrijven en instituten die aan onderzoek en innovatie doen, moeten makkelijker aan dergelijke financiering kunnen komen. Daarom stimuleert Europa de private sector om meer risicodragende financiering te geven. Het gaat dan om bijvoorbeeld leningen, garanties, contra-garanties en private equity. Deze ondersteuning loopt via de Europese investeringsbank (European Investment Bank, EIB) en het Europese investeringsfonds (European Investment Fund, EIF).

Let op: in tegenstelling tot de andere onderdelen van Horizon 2020 geeft dit onderdeel géén subsidie.

Voor wie

In de meeste gevallen kunt u niet direct een aanvraag indienen. Dit onderdeel richt zich vooral op banken en investeringsfondsen die daarna financiering geven aan bedrijven en instellingen. Alleen wanneer het gaat om relatief grotere investeringen en leningen kunt u terecht bij de EIB en het EIF. Het gaat dan om investeringen en leningen vanaf circa €7,5 miljoen.

  Verwante programma’s

  Meer weten?

  De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) is nationaal contactpunt (NCP) voor Horizon 2020. RVO.nl adviseert organisaties bij het indienen van hun voorstel en organiseert trainingen en informatiebijeenkomsten. Daarnaast borgt RVO.nl de belangen van de Nederlandse deelnemers via klankbordgroepen.
  Heeft u een specifieke vraag over Horizon 2020? Lees hoe Team IRIS u hierbij kan ondersteunen.

   

  Service menu right