Energie in Horizon 2020

De maatschappelijke uitdaging Veilige, Schone en Efficiente Energie (Secure, Clean and Efficient Energy) geeft uitvoering aan het Europese Strategisch energie technologieplan (SET, Strategic Energy Technology plan).

Het strategisch energie-technologieplan is onderdeel van het energiebeleid van de Europese Commissie.

Is uw organisatie actief in onderzoek, technologische ontwikkeling of innovatie die bijdraagt aan SET? Dan kunt kan deelnemen aan baanbrekend energieonderzoek betaald door de Europese Commissie. De Europese Commissie verplicht doorgaans samenwerking met buitenlandse partners. De site van de Europese Commissie licht procedures en de energie-onderzoeksopgave toe.

Budget

Het budget voor energieonderzoek voor de periode 2014-2020 is € 5.931 miljoen. Het budget is verdeeld over 3 onderwerpen en toegankelijk via een systeem van oproepen (calls). Werkplannen beschrijven waarvoor geld beschikbaar is. U dient in via het deelnemersportaal. De beoordeling vindt plaats in Brussel:

Energie-efficiëntie

Energie-efficiëntie is een no-regret-optie voor Europa, die wordt aangepakt door het EU-beleid voor de korte en de lange termijn. De EU streeft naar geleidelijke vermindering van het primaire energieverbruik in 2020 en 2030. Onderzoeks- en demonstratieactiviteiten op dit gebied richten zichop gebouwen, industrie, verwarming en koeling, en het ontwikkelen van energiegerelateerde producten en diensten, integratie van ICT en samenwerking met de telecomsector.

Koolstofarme-technologieën

Het is belangrijk om betaalbare, kosteneffectieve en hulpbronnenefficiënte technologie-oplossingen te ontwikkelen en op de markt te brengen om het energiesysteem op een duurzame manier koolstofarm te maken, de energievoorziening veilig te stellen en de interne energiemarkt te voltooien. Onderzoeksactiviteiten op dit gebied omvatten: fotovoltaïsche zonne-energie, geconcentreerde zonne-energie, windenergie, oceaanenergie, waterkracht, geothermische energie, hernieuwbare verwarming en koeling, energieopslag, biobrandstoffen en alternatieve brandstoffen en het afvangen en opslaan van CO2 (Carbon Capture, Utilisation and Storage (CCUS)).

Smart Cities & Communities

Duurzame ontwikkeling van stedelijke gebieden is een uitdaging van cruciaal belang. Het vereist nieuwe, efficiënte en gebruiksvriendelijke technologieën en diensten, met name op het gebied van energie, vervoer en ICT. Deze oplossingen hebben echter geïntegreerde benaderingen nodig, zowel op het gebied van onderzoek en ontwikkeling van geavanceerde technologische oplossingen als op het gebied van inzet. De focus op slimme-stadstechnologieën zal resulteren in oplossingen op commerciële schaal met een hoog marktpotentieel.

De Europese Commissie past de richting van de onderzoeksgebieden per tweejarig werkprogramma aan aan actuele ontwikkelingen.

Missie innovatiekampioenen

Bent u een voorvechter van innovatieve duurzame energie? Dan is Missie innovatiekampioenen mogelijk iets voor u. Lees hoe u in aanmerking komt voor 1 van de 24 kampioensplaatsen in Vancouver in 2019.

Missie innovatiekampioenen (Mission Innovation Champions) is een nieuw programma dat buitengewone onderzoekers en innovatieaanjagers opspoort die de overgang naar duurzame energie gaan versnellen.

Het programma zoekt 24 personen (‘kampioenen’) die nieuwe manieren ontwikkelen om energiegebruik schoner, goedkoper, betrouwbaarder en efficiënter te maken. Een commissie selecteert een kampioen uit ieder land dat aan Mission Innovation deelneemt. Daarnaast kiest ook de Europese Commissie een kampioen.

In mei 2019 presenteren de kampioenen zich tijdens de 4e ministeriële conferentie van Mission Innovation in Vancouver.

Bekijk een overzicht van de voorwaarden en aanmelding de site van Mission Innovation Champions. De deadline voor aanmelden is 10 oktober 2018 om 19.00 uur.

Hulp nodig?

Uw vragen over Energy in Horizon 2020 kunt u mailen naar horizon.energy@rvo.nl

Service menu right