European Technology Platforms

In een European Technology Platform (ETP) stellen bedrijven en onderzoeksinstellingen samen een strategische onderzoeksagenda vast voor een specifiek technologiegebied. De industrie neemt meestal het initiatief.

Deelnemers aan een ETP kunnen zo invloed uitoefenen op de Europese R&D-agenda en op Horizon 2020 zelf. Verder biedt deelname vaak uitgelezen mogelijkheden om internationale relaties aan te gaan. Iedere organisatie die (in meer of mindere mate) actief wil zijn, kan lid worden van een ETP. Meer informatie over aanmelding vindt u op de website van een ETP. Inmiddels zijn bijna 40 platforms actief.

Meer weten?

Meer informatie over de ETP’s vindt u op de Cordis-website.

Service menu right