ICT Topsector HTSM

De volledige ICT-roadmap beschrijft topsectoroverschrijdende ICT-innovaties. Ook alle afzonderlijke roadmaps binnen HTSM hebben een ICT-component. Denk aan de grote hoeveelheid (patiƫnt)data in systemen voor de gezondheidszorg en ICT voor slimme mobiliteit.

ICT voor de topsectoren kan worden onderverdeeld in de onderstaande thema's/actielijnen:

 1. ICT om op te vertrouwen:
  a. Multidisciplinair onderzoek naar veiligheid en vitaliteit van ICT-systemen is nodig voor een veilige en betrouwbare infrastructuur;
  b. Privacy en e-identiteit worden belangrijk nu persoonlijke data een steeds prominenter onderdeel zijn van de datagemeenschap.
 2. ICT systemen voor monitoring and control:
  a. ICT is onderdeel van Embedded Systems, een sector die nog voor vele uitdagingen staat (zie de betreffende roadmap);
  b. Op het gebied van meet- en regelsystemen liggen er grote uitdagingen in onder meer sensor-based surveillance, grootschalige communicatie tussen sensornetwerken en het koppelen van heterogene sensornetwerken.
 3. ICT voor een verbonden wereld:
  a. Standaardisatie en interoperability zijn onmisbaar in de dynamische en verbonden wereld van nu;
  b. De trend naar open data en digitalisering van diensten vraagt om een herstructurering van software naar software als dienst (Software as a Service ofwel SaaS).
 4. Data, data, data:
  a. Innovatief datamanagement moet de verborgen werelden in grote datasets interpreteren. Dit vereist innovaties in de infrastructuur, in databasemanagement en hardware en in software;
  b. Heterogene data uit verschillende bronnen vereist nieuwe manieren om trends te detecteren. Uiteindelijk gaat het om een fundamenteel nieuwe manier om menselijke signalen te exploreren.
 5. Waarde- en informatieketens:
  a. ICT is onderdeel van waardeketens in bedrijven;
  b. Hoe ICT de innovatie kan versnellen zal per jaar en per topsector nader bepaald worden;
  c. ICT procesinnovaties kunnen zorgen voor kostenvermindering;
 6. Menselijk en maatschappelijk kapitaal: het is een voorwaarde voor succes om te investeren in internationaal georiƫnteerde ondernemingen in het maatschappelijk kapitaal van ICT.

Service menu right