Aflossen Innovatiekrediet

Na afloop van het project moet u het krediet en de hierop berekende rente terugbetalen. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) kan het beschikbaar gestelde bedrag kan in bepaalde gevallen kwijtschelden als het project niet slaagt.

Vaststelling aanvragen

U maakt binnen 13 weken na de laatste periode een eindrapportage. Vervolgens vraagt u vaststelling aan. Alle formulieren voor het aanvragen van subsidievaststelling vindt u op mijn.rvo.nl.

Aflossing

Na afronding van het project en ontvangst van uw eindrapportage stellen we het krediet vast en begint de aflossing. Hoe u kunt aflossen, vindt u op mijn.rvo.nl.

Het geld dat u terugbetaalt verstrekt RVO.nl daarna aan andere bedrijven met innovatieve plannen. Daarmee is het Innovatiekrediet een revolverend fonds.

Service menu right