Besluit over Innovatiekrediet

Wat gebeurt er na uw aanvraag? Binnen 8 weken (vanaf het in behandeling nemen) ontvangt u een brief van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) met het definitieve besluit: toekennen, toekennen onder voorwaarden of afwijzen. Wij kunnen deze periode met nog eens 8 weken verlengen.

Bij toekenning stellen we een pandakte op. Hierdoor krijgt RVO.nl het eerste pandrecht op alle in het project ontwikkelde materiële en immateriële activa. In bepaalde gevallen kan RVO.nl ook een eerste pandrecht vragen op bestaande of al aanwezige activa die cruciaal zijn voor de uitvoering van het project.

Is er sprake van een meerderheidsaandeelhouder of bepalende grootaandeelhouder(s)? Dan kan RVO.nl als voorwaarde stellen dat zij borg staan voor het nakomen van alle financiële verplichtingen door de kredietnemer. Alleen als u aan deze voorwaarde voldoet, keuren wij uw aanvraag goed.

Is uw aanvraag toegekend? Dan kunt u beginnen met de uitvoering van uw project.

Service menu right