Service menu right

Besluit over Innovatiekrediet

Wat gebeurt er na uw aanvraag? Binnen 8 tot 16 weken (vanaf het in behandeling nemen) ontvangt u een brief van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) met het definitieve besluit: toekennen, toekennen onder voorwaarden of afwijzen.

Bij toekenning stellen we een beschikking en een pandakte op. Met deze pandakte krijgt RVO.nl het eerste pandrecht op alle in het project ontwikkelde materiële en immateriële activa. In bepaalde gevallen kan ook een eerste pandrecht worden gevraagd op bestaande of al aanwezige activa die cruciaal zijn voor de uitvoering van het project.

Is er sprake van een meerderheidsaandeelhouder of bepalende grootaandeelhouder(s)? Dan kan RVO.nl als voorwaarde stellen dat zij borg staan voor het nakomen van alle financiële verplichtingen door de kredietnemer. Alleen als u aan deze voorwaarde voldoet, keuren wij uw aanvraag goed.

Is uw aanvraag toegekend? Dan kunt u beginnen met de uitvoering van uw project.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *