Uitvoeren project Innovatiekrediet

Voldoet u aan eventuele opschortende voorwaarden? Dan krijgt u elk kwartaal een voorschot.

Bij de toekenning van het Innovatiekrediet stelt de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) de door u voorgestelde projectbegroting vast. De projectbegroting is ingedeeld in rapportageperiodes. Het einde van een rapportageperiode valt meestal samen met een mijlpaal in het projectplan.

U maakt na elke afgesproken rapportageperiode (meestal 6 à 12 maanden) een voortgangsrapportage. U gebruikt hiervoor het Model voortgangsverslag kredieten. Deze vindt u op mijn.rvo.nl. Op basis van deze rapportage kunt u het projectplan en/of de begroting eventueel bijstellen. De rapportage bespreken we tijdens een bedrijfsbezoek.

Bij ingrijpende wijzigingen met mogelijk grote gevolgen voor de slaagkans en het perspectief kunnen wij de voorschotten (tijdelijk) stopzetten. Na goedkeuring van de aangepaste plannen past RVO.nl de beschikking met planning en begroting aan en hervat de bevoorschotting. RVO.nl start automatisch de bevoorschotting van de volgende rapportageperiode na goedkeuring van de voortgangsrapportage. We verstrekken de voorschotten in lijn met de goedgekeurde projectbegroting.

Na de eindrapportage vraagt u vaststelling aan en begint u met aflossen.

Service menu right