Samenwerking met fieldlabs

Meer artikelen
Innovatie Prestatie Contracten (IPC)

In de regionale pilot IPC Zuid-Holland moeten de activiteiten in het IPC-project worden uitgevoerd in samenwerking met een of meerdere fieldlabs in Zuid-Holland.

Het idee achter deze voorwaarde van de pilot is om het bestaande mkb gebruik te laten maken van de kennis en innovatiemogelijkheden die deze fieldlabs bieden..

Betere aansluiting mkb op fieldlabs

Het mkb kan de daar aanwezige kennis gebruiken om gezamenlijk eigen (collectieve) innovaties te ontwikkelen. Op deze manier draagt het IPC zowel bij aan het versterken van de innovatiekracht van het mkb als aan de aansluiting van het mkb op de (regionale) fieldlabs

Praktijkomgeving

Een fieldlab is een praktijkomgeving waarin bedrijven en kennisinstellingen doelgericht samenwerken aan het ontwikkelen, testen en implementeren van nieuwe productietechnologieën. De doelen daarvan zijn procesinnovatie, productinnovatie of het vernieuwen van businessmodellen. Het is ook een omgeving waarin mensen deze oplossingen leren toe te passen.

Regionale, nationale en Europese focus

Sommige labs hebben een regionale focus, anderen een nationale of zelfs Europese focus. Er zijn op het moment ca. 29 fieldlabs in Nederland, waarvan er 15 in Zuid-Holland gevestigd zijn. Bekijk het overzicht van de Zuid-Hollandse fieldlabs.

Lees meer over Smart Industry op de 'Smart Industry wegwijzer'.

Service menu right