Verkenning van internationale samenwerking

Meer artikelen
IOP Integrale ProductCreatie en -Realisatie (IPCR)

De IPC-regeling Verkenning van Internationale Samenwerking is sinds 2014 geen zelfstandig subsidie-instrument meer. De IPC-regeling is onderdeel van de MIT-regeling (MKB-Innovatiestimulering Topsectoren). Er is nu geen budget beschikbaar.

Lees meer over de MIT-regeling en het IPC als onderdeel daarvan.

Internationale Samenwerking voor Innovatie

Met de Verkenning van Internationale samenwerking kon een belangenorganisatie subsidie aanvragen om de mogelijkheden voor internationale samenwerking tussen groepen mkb-ondernemers te onderzoeken en uit te voeren. De regeling is gesloten.

Dit internationale onderdeel van de IPC-regeling was in het leven geroepen om branches / groepen ondernemers te stimuleren meer met buitenlandse mkb-organisaties samen te werken op het gebied van innovatie en collectief onderzoek.

Sommige kennis is immers slechts in het buitenland te vinden en branchegebonden vraagstukken kunnen soms beter op Europese schaal worden opgelost. De verkenning kon onder andere leiden tot een internationaal samenwerkingsproject binnen CORNET. CORNET is een netwerk waarin verschillende Europese landen participeren, waaronder Nederland, Duitsland en België.

Koersverandering

Door de koersverandering van de hele IPC-regeling staat het instrument niet meer open voor het bredere mkb-publiek. De verschillende topsectoren moeten een keuze maken of zij dit instrument wil inzetten voor de uitvoering van hun roadmap. Internationale samenwerking in de netwerken CORNET en/of het aanverwante ERASME kan alleen als topsectoren hier expliciet voor kiezen.
 
Mocht u interesse hebben in deze wijze van internationaal innoveren, dan dient u dat kenbaar te maken aan uw topsector.

Service menu right