Verkenning van samenwerking

Meer artikelen
Innovatie Prestatie Contracten (IPC)

Een belangenorganisatie, die voldoet aan de definitie van penvoerder, kon subsidie aanvragen om de mogelijkheden voor samenwerking tussen mkb-ondernemers te onderzoeken. De regeling is gesloten.

De Verkenning van samenwerking richtte zich op het verkennen van de samenwerkingsmogelijkheden tussen mkb-ondernemers en ondernemingen en/of publieke kennisinstellingen binnen een of meer topsectoren. Voor belangenorganisaties van ondernemingen (penvoerder) die samenwerking met topsectoren wilden onderzoeken was er de mogelijkheid om een verkenning uit te voeren. De eerdere bepaling dat de verkenning van samenwerking samen met een of meerdere organisaties uit een andere branche moet worden uitgevoerd is vervallen.

Het eindresultaat van de verkenning is een rapport waarin: de diverse innovatieonderwerpen waarop met een of meer ondernemingen of publieke kennisinstellingen binnen een of meer topsectoren kan worden samengewerkt  in kaart zijn gebracht, een inventarisatie is gemaakt van mogelijke IPC-deelnemers en een voorstel voor samenwerkingsprojecten is opgenomen.

Subsidie en budget

Voor de Verkenning van samenwerking was een budget van € 700.000 beschikbaar. Aanvragen was mogelijk van 13 juni 2012 tot 13 november 2012 17.00 uur. Er zijn 36 aanvragen ontvangen en 25 aanvragen zijn gehonoreerd. Een overzicht van de projecten vindt u in de bijlage onder aan de pagina. Mocht in de toekomst nieuw budget beschikbaar komen, dan treft u hier alle benodigde documenten aan.

Service menu right