Service menu right

Innovatieprogramma Food & Nutrition

Meer artikelen

Het innovatieprogramma Food & Nutrition Delta is in 2005 opgezet. Dit was op initiatief van Nederlandse multinationals, mkb’ers en kennisinstellingen in dialoog met de ministeries van Economische Zaken en (voormalig) Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

De regeling is gesloten. U kunt geen aanvraag meer indienen.

Met het innovatieprogramma stimuleert het ministerie van Economische Zaken voeding gerelateerde bedrijven en kennisinstellingen. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland voert het Innovatieprogramma Food & Nutrition uit in opdracht van het ministerie. Het programma bestond uit 2 onderdelen:

  • Food & Nutrition Delta (FND): het vertalen van kennis en gegenereerde leads op het gebied van food & nutrition naar concrete producten, processen en diensten. Het programma werd uitgevoerd onder regie van de stichting FND.
  • Top Instituut Food & Nutrition (TIFN): nieuwe kennis ontwikkelen over producten en processen door fundamenteel onderzoek. Het onderzoek komt voort uit het gezamenlijke strategische researchprogramma van het Top Instituut Food & Nutrition (TIFN). TIFN heeft nog financiering tot eind 2014.

Topsectoren

Sinds 2012 valt het programma onder de Topsector Agri&Food. Daarvoor is budget gereserveerd voor mkb-valorisatieprojecten. Meer informatie vindt u op Topsector Agri&Food mkb-valorisatieprojecten.

Voor wie

IPFN richtte zich op het 'post-harvestdeel’ van de industrieketen en stond open voor alle voeding gerelateerde bedrijven. Van grote multinationals tot kleine mkb'ers, van consumenten tot ingrediëntenspelers, van voedingsspecialisten tot apparatenbouwers. Kennisinstellingen konden ook participeren.

Budget

In de jaren 2006 tot en met 2010 was er subsidie beschikbaar voor de ondersteuning van innovatieprojecten. Er komt geen budget meer beschikbaar.