Innovatieprogramma Hightech Automotive Systems (HTAS)

Meer artikelen
Innovatieprogramma Hightech Automotive Systems (HTAS)

Het innovatieprogramma HTAS richtte zich op het verbeteren van voertuigefficiëntie en begeleidings- en informatiesystemen voor mobiliteit.

Het innovatieprogramma is opgegaan in de Topsector Hightech Systemen & Materialen. HTAS had de ambitie om een omzetgroei van meer dan € 4 miljard en 10.000 extra arbeidsplaatsen te realiseren. De maatschappelijke doelen van het programma waren:

  • 20% afname van het brandstofverbruik en CO2-uitstoot van vrachtwagens
  • 25% afname van de reistijd
  • verhoging van de verkeersveiligheid

R&D-lijnen

HTAS was onderverdeeld in de volgende R&D-lijnen:

  • Efficient Powertrain
  • Lightweight Constructions
  • Connected Car
  • Vehicle Dynamics Control
  • Human Machine Interaction en
  • Electric Vehicle Technology (EVT)

Enabler-programma

Met het Enabler-programma zette HTAS in op menselijk kapitaal, kennisoverdracht en bedrijfsontwikkeling. Er zijn tot en met 2010 35 R&D-projecten gestart en 33 Enabler-programma's. 38 bedrijven en kennisinstellingen zijn lid van het HTAS-platform.

Voor wie

Het innovatieprogramma was bestemd voor innovatieve bedrijven, kennisinstellingen en universiteiten die actief zijn in de automotivesector.

Indieningstermijn

De regeling is gesloten. U kunt geen aanvraag meer indienen. Is subsidie toegekend, dan kunt u nog wel voortgangsrapportages indienen, wijzigingen doorgeven en vaststelling aanvragen.

Budget

In het HTAS-programma is ruim € 200 miljoen geïnvesteerd in de periode 2007-2011. De bijdrage van het ministerie van Economische Zaken bedroeg € 58,2 miljoen. Het overige budget kwam van private partijen.

Opdrachtgever

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland voert het Innovatieprogramma HTAS uit in opdracht van het ministerie van Economische Zaken.

Service menu right