Innovatieprojecten aquacultuur 2018

Met de subsidie Innovatieprojecten aquacultuur kunnen aquacultuurondernemingen en samenwerkingsverbanden hiervan financiële steun krijgen. U voert een innovatieproject uit gericht op technische- en marktinnovaties in de aquacultuur. Hierbij worden verschillende duurzame aspecten meegewogen. Denk bijvoorbeeld aan productontwikkeling en kweek van soorten voor de nichemarkt. U kunt deze subsidie aanvragen van 2 juli tot en met 10 september, uiterlijk 17.00 uur.

Een aquacultuuronderneming is een onderneming die zich bezighoudt met de kweek of teelt van aquatische organismen. Hierbij worden technieken gebruikt om de productie van de betrokken organismen te verhogen tot boven de natuurlijke capaciteiten van het milieu. De organismen blijven (in de gehele fase van kweek of teelt) tot en met de oogst eigendom van een natuurlijke persoon of een rechtspersoon.

Voorwaarden

Wilt u in aanmerking komen voor deze subsidie? Dan moet u voldoen aan bepaalde voorwaarden.

Aanvragen

U kunt Innovatieprojecten aquacultuur aanvragen via mijn.rvo.nl vanaf 2 juli. Uw aanvraag moet uiterlijk op 10 september 2018, om 17.00 uur bij ons binnen zijn.

Verlenen subsidie en verdeling budget

Wij beoordelen uw aanvraag volgens de tenderprocedure. Dit betekent dat alle volledige aanvragen die op tijd zijn ingediend met elkaar concurreren voor het beschikbare budget. Aan de hand van vooraf opgestelde selectiecriteria rangschikken we de aanvragen. Hierbij kijken we in hoeverre uw aanvraag voldoet aan de doelstelling van de subsidieregeling. Het budget gaat naar de projecten met de hoogste rangschikking. Lees meer hierover op de pagina Verlening en verdeling subsidie.

Betrokkenheid wetenschappelijke of technische organisatie

Een wetenschappelijke of technische organisatie is actief betrokken bij uw project. Ook valideert een wetenschappelijk organisatie de resultaten van het project.

Voorschot en vaststelling aanvragen

Is aan u subsidie toegewezen? Dan kunt u een voorschot aanvragen voor de gemaakte kosten. U ontvangt maximaal 90% van het subsidiebedrag als voorschot.

Heeft u uw project afgerond en betaald? Dan heeft u 13 weken de tijd om vaststelling van uw subsidie bij ons aan te vragen. Vaststelling aanvragen doet u via mijn.rvo.nl.

Betrokken ministerie

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) is verantwoordelijk voor de uitvoering van het Operationeel programma Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij (EFMZV) en het visserijbeleid.

Service menu right