Internationaal Innoveren

Meer artikelen
Internationaal Innoveren

Internationaal Innoveren was een regeling voor projecten, waarin u een nieuwe technologie ontwikkelt én samenwerkt met minimaal een partner in het buitenland.

De technologische innovatie moet leiden tot een product, proces of dienst.

Indieningstermijn

De regeling is gesloten. Is subsidie toegekend, dan kunt u nog wel voortgang rapporteren en vaststelling aanvragen.

Andere mogelijkheden voor financiering

Heeft u plannen voor internationale technologische innovatie? Wellicht is het programma Eurostars iets voor u. Of u komt in aanmerking voor een Innovatiekrediet. Het is nog wel mogelijk om een Eureka-label te krijgen.

Opdrachtgever

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland voert Internationaal innoveren uit in opdracht van het ministerie van Economische Zaken.

Service menu right