INTERREG Europe

INTERREG Europe ondersteunt interregionale samenwerking door heel Europa. Het gaat om alle 28 lidstaten van de Europese Unie, plus Zwitserland en Noorwegen.

INTERREG Europe richt zich op beleidsinstrumenten voor regionale ontwikkeling, met name de Structuurfondsprogramma's. Het programma co-financiert projecten en platforms voor regionale of lokale overheden en andere partners. Hierop kunnen ze praktijkvoorbeelden en ideeën uitwisselen om zo hun beleidsinstrument(en) te verbeteren. In Nederland zijn dit beleidsinstrumenten zoals de programma's Kansen voor West, OP Zuid, OP Oost en OP Noord.

INTERREG Europe is voor:

 • regionale overheden (provincie, gemeente, waterschap)
 • kennisinstellingen (universiteiten, hogescholen)
 • Private partijen zonder winstoogmerk
 • ontwikkelingsmaatschappijen
 • non-profitinstellingen

Budget

Het budget van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) voor INTERREG Europe 2014-2020 is € 359 miljoen.

 • € 21,3 miljoen van het budget is voor het beheer en de uitvoering van het programma.
 • € 15,3 miljoen van het budget is voor de kennisplatforms.
 • € 322,4 miljoen is voor projectaanvragen. Tweederde daarvan is besteed in de 1e en de 2e call (resp in 2015 en 2016). Ongeveer € 110 miljoen is over.
 • Projectkosten in de samenwerkingsprojecten worden voor 75% tot 85% gefinancierd met INTERREG-subsidie. Dat is afhankelijk van de juridische status van de organisatie. Voor overheden en publieke partijen is dit 85%. Voor private partijen en ngo’s is dat 75%. Partners uit Noorwegen en Zwitserland hebben eigen nationale regels.

Aanvragen

 • Voor de vierde call die openstaat van 7 mei tot 22 juni 2018 is het resterende bedrag van de programmaperiode beschikbaar, wat neerkomt op ongeveer €72 miljoen. Dit bedrag kan nog hoger worden, als de hoogte van subsidie voor alle projecten uit call 3 definitief is vastgesteld. U vindt de actuele planning en openstelling van calls voor het indienen van projectvoorstellen op de website van INTERREG Europe.
  Planning INTERREG Europe | Call for projects.
 • Alle (digitale) aanvraagformulieren en aanvraaginformatie voor de specifieke calls vindt u op de Europese website van INTERREG Europe. Algemene aanvraaginformatie vindt u op Aanvraagproces INTERREG.

Meer weten?

Service menu right