INTERREG North Sea Region (NSR)

INTERREG North Sea Region (NSR) richt zich op de samenwerking van verschillende landen die aan de Noordzeekust liggen. De algemene doelstelling van het programma is om innovatie en duurzame economische groei in de Noordzeeregio te stimuleren.

Het delen en samenbrengen van expertise, ideeën en strategieën uit de verschillende landen leidt tot innovatievere en slimmere oplossingen voor gedeelde problemen. Landen die (gedeeltelijk) bij de INTERREG North Sea Region horen zijn:

 • gedeeltelijk: Nederland, België, Duitsland, Zweden, Verenigd Koninkrijk
 • geheel: Denemarken, Noorwegen
 • In Nederland gaat het in het bijzonder om de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland, Flevoland, Overijssel, Zeeland, Friesland, Groningen en Drenthe

NSR is voor:

 • overheden (Rijk, provincie, gemeente, waterschap)
 • kennisinstellingen (universiteiten, hogescholen)
 • bedrijven
 • ontwikkelingsmaatschappijen
 • non-profitinstellingen
Voor het indienen van een projectidee heeft u een consortium nodig met partners uit tenminste 3 landen.

Budget

Het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) heeft voor INTERREG NSR 2014-2020 een budget van € 167 miljoen. Een gedeelte is bestemd voor het beheer en de uitvoering van het programma.

Prioriteiten

De belangrijkste uitdagingen in de Noordzeeregio zijn samengevat in vier prioriteiten:

 1. Thinking growth: gericht op het versterken van onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie. Zo komen groei en kwaliteitsbanen tot stand, vooral bij kleine en middelgrote ondernemingen
 2. Eco-innovation: ontwikkeling van methoden waardoor consumenten maar ook bedrijven beter kunnen omgaan met water, afval verminderen, recyclen van materialen en het toepassen van energie efficiënte technologieën
 3. Sustainable NSR: ontwikkeling van methoden waardoor de Noordzee-regio kan inspelen op het veranderende klimaat en bescherming van de natuur bij zowel planten als dieren.
 4. Green transport & mobility: promoten van duurzaam transport, voornamelijk vrachtvervoer, zoals de scheepvaart. Ook efficiënt en duurzaam personenvervoer valt hieronder.
Doe inspiratie op in de databank van lopende projecten. Zo krijgt u een idee hoe projecten binnen dit programma eruitzien.

Meer weten?

Service menu right