INTERREG North West Europe (NWE)

INTERREG North West Europe (NWE) is een transnationaal programma. Het richt zich op deelname van partijen uit 7 landen. Ook partijen uit Zwitserland (geen lid van de EU) kunnen meedoen.

In Nederland gaat het om de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht, Flevoland, Noord-Brabant, Overijssel, Gelderland, Zeeland en Limburg. Landen die bij INTERREG North West Europe horen:

 • gedeeltelijk: Nederland, Frankrijk, Duitsland
 • geheel: België, Luxemburg, Ierland, Zwitserland (zonder EU-financiering), Verenigd Koninkrijk

NWE is voor:

 • overheden (Rijk, provincie, gemeente, waterschap)
 • kennisinstellingen (universiteiten, hogescholen)
 • bedrijven
 • ontwikkelingsmaatschappijen
 • non-profitinstellingen

Thema's en prioriteiten INTERREG NWE

INTERREG NWE ondersteunt activiteiten en pilots op het gebied van de volgende thema's:

 • Versterken van de innovatiecapaciteit van regio's en organisaties
 • Het verschil tussen innovatiecapaciteit van regio's verkleinen en de invoering van 'smart specialisation strategies' versnellen.
 • Naast technische innovatie ook sociale- en procesinnovatie.
 • Versnellen van de overgang naar een koolstofarme economie
 • De uitvoeringscapaciteit vergroten om bestaande CO2-reductiestrategieën van publieke organisaties succesvol te implementeren.
 • Het gecombineerde adaptatie- en mitigatiepotentieel vergroten.
 • Broeikasgasemissies terugdringen (ook in het transportsysteem).
 • Het aandeel duurzame energie in onze energiemix vergroten, inclusief daarmee samenhangende invoeringsvraagstukken oplossen.
 • Duurzame energietechnieken, processen of diensten succesvol invoeren.
 • Efficiënt gebruik van materialen en grondstoffen
 • Activiteiten en projecten die onze ecologische voetafdruk verkleinen en die zich specifiek richten op materiaal(her)gebruik in alle sectoren (middels technieken, diensten, processen en producten).

Budget

Het budget van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) voor INTERREG NWE 2014-2020 is € 396 miljoen.

 • 94% (€ 372 miljoen) is voor projecten.
 • 6% (€ 24 miljoen) is voor het beheer en de uitvoering van het programma.

Aanvragen

 • Het programma startte in het voorjaar van 2015. Vanaf dat moment werkt het programma met een cyclus van 2 open calls-for-proposals per jaar: steeds in het voorjaar (sluiting mei) en in het najaar (sluiting november). In elke call kunt u projectvoorstellen indienen voor elk van de 3 hoofdprioriteiten van het programma. Beslissingen volgen steeds uiterlijk 3 maanden na de call sluiting. Met ingang van de 5de call (2017), zijn de regels voor stap2 ontwikkeling van projecten aangepast. Na goedkeuring van een stap1 dient een stap2 (full proposal) voorstel uiterlijk na 6 maanden te worden ingediend. Nieuwe data en call voorwaarden vindt u steeds op de programmawebsite NW Europe.
  Bekijk de planning en 2 stappenaanpak NWE
   
 • Alle (digitale) aanvraagformulieren en aanvraaginformatie vindt u op de Europese website van INTERREG North West Europe (NWE). Algemene aanvraaginformatie vindt u op Aanvraagproces INTERREG.
 • De Nederlandse contactpersonen helpen projectindieners met initiatieven in alle fasen van het programma, van globaal idee tot de definitieve indiening. Meer informatie over de ondersteuningsmogelijkheden vindt u hier op Ondersteuning INTERREG.

Meer weten?

Service menu right