Service menu right

INTERREG - ondersteuning

De Nederlandse contactpersonen voor INTERREG helpen projectindieners met initiatieven in alle fasen van het programma, van globaal idee tot de definitieve indiening.

Contactpersonen

In opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) Nederlandse contactpersonen aangesteld voor de INTERREG-programma's North West Europe (NWE), North Sea Region (NSR) en Europe.

U kunt deze personen bereiken via het contactformulier INTERREG.

Partners & netwerken

RVO.nl helpt met het vinden van Nederlandse of Europese projectpartners. Meer informatie over de netwerken en partnersearch-events van de verschillende programma’s staat op de programmapagina's of in de agenda.

Financiële vragen

RVO.nl heeft een expertisecentrum voor financiële vragen over INTERREG. Dit centrum verzorgt ook de goedkeuring van de eerstelijnscontroleurs die projecten volgens EU-regelgeving moeten aanstellen (de zogenoemde FLC-goedkeuring). Het expertisecentrum is te bereiken via het contactformulier of via interreg@rvo.nl.