Service menu right

INTERREG - programmaoverzicht

In 1990 werd INTERREG opgericht om samenwerking tussen regio’s binnen Europa te verbeteren. Het is een van de oudste en grootste subsidiefondsen dat samenwerking in projecten tussen nationale, regionale en lokale partijen uit verschillende lidstaten financiert. De basis van INTERREG is samenwerking, net als de basis van Europa.

INTERREG bestaat uit 79 programma’s waarin op verschillende manieren wordt samengewerkt:

  • grensoverschrijdend (INTERREG A)
  • transnationaal (INTERREG B) 
  • interregionaal (INTERREG C)

Onder deze driedeling vallen meerdere samenwerkingsprogramma’s die ingedeeld zijn op basis van geografische ligging, gezamenlijke uitdagingen en doelen. Daarnaast zijn er ook programma’s die zich richten op samenwerking met landen aan de oostelijke en zuidelijke buitengrenzen van de EU. Nederland neemt hieraan niet deel.

INTERREG A

Deze programma’s liggen langs landsgrenzen. We noemen ze daarom 'grensoverschrijdende' programma’s. Er zijn 60 samenwerkingsprogramma’s binnen INTERREG A. Deze programma’s dekken met elkaar de 28 lidstaten van Europa. Er is € 6,6 miljard beschikbaar voor projecten. Nederlandse partijen kunnen deelnemen aan de volgende INTERREG A programma’s:

Meer informatie over INTERREG A vindt u op rijksoverheid.nl.

Afwijkende cofinanciering INTERREG A 2 Zeeën

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat kan cofinanciering toekennen aan INTERREG A-projecten. Voor het 2 Zeeën-programma geldt een afwijkende procedure. RVO.nl verzorgt namelijk de toekennning van de cofinanciering.

INTERREG B

INTERREG B programma’s zijn transnationaal. Daarin werken meerdere landen samen. Deze gebieden zijn groter dan in de A programma’s. Er zijn 15 samenwerkingsprogramma’s binnen INTERREG B. Ze hebben een totaal budget van € 2,1 miljard. Deze programma’s richten zich op diverse onderwerpen als innovatie, duurzaamheid, stedelijke ontwikkeling, transport en telecommunicatie. Voor Nederlandse partijen zijn de volgende INTERREG B programma’s beschikbaar:

INTERREG C

INTERREG C is een interregionaal Europees breed programma. Er zijn 3 samenwerkingsprogramma’s die gericht zijn op alle 28 lidstaten van Europa en een aantal partnerlanden buiten de EU zoals Noorwegen en Zwitserland. Bij deze programma’s kunt u aanvragen voor subsidie indienen.

  • INTERREG Europe heeft een totaalbudget van zo’n € 359 miloen. Het richt zich op de verbetering van de uitvoering van regionaal beleid. Dit beleid is bijvoorbeeld ontwikkeld in de landsdelige programma’s en het ESF.
  • URBACT richt zich specifiek op stedelijke problematiek, en wordt in Nederland gecoördineerd door het Ministerie van BZK.
  • ESPON is een onderzoeksprogramma rond vraagstukken van ruimtelijke ordening en territoriale cohesie, en wordt gecoördineerd door het Ministerie van IenM.

Naast deze 3 projectenprogramma’s is er het programma INTERACT. Dit richt zich op kennisuitwisseling tussen en over INTERREG-programma’s. Hier kunt u geen projecten voor indienen.

INTERREG of andere Europese subsidie?

EU-banner INTERREG

Wilt u subsidie aanvragen bij een Europees fonds? Lees dan eerst de beschikbare informatie op de programmapagina van dit fonds. U kunt ook contact opnemen met de contactpersoon of het secretariaat van het programma. Informatie over alle INTERREG-programma’s en contactpersonen in Nederland vindt u op Rijksoverheid.nl.

Meer weten?

  • Benieuwd naar de andere programma’s binnen INTERREG A, B of C? Meer informatie vindt u op de website van de Europese Commissie.
  • Bij RVO.nl werken contactpersonen en lidstaatvertegenwoordigers van de programma’s North West Europe, North Sea Region en Europe. Zij helpen Nederlandse partijen helpen in alle fasen van deelname aan de programma’s. Meer informatie vind u op de pagina Ondersteuning INTERREG.