Interventieregeling fruit 2017-2018

Rusland heeft voor de import van een aantal agrarische producten haar grenzen gesloten. Voor telers van fruitproducten die hierdoor inkomensschade lijden, heeft de Europese Commissie bijzondere maatregelen opengesteld.

De interventieregeling fruit 2017-2018 is opengesteld van 1 juli 2017 tot en met 30 juni 2018. De regeling sluit eerder als de aan Nederland toegekende quota zijn opgebruikt. Ook kan de Europese Commissie de regeling eerder sluiten als er in Rusland een verandering optreedt in de omstandigheden voor de import van producten uit de Europese Unie.

Melden

Telers en producentenorganisaties kunnen met een financiële tegemoetkoming sommige producten uit de markt te nemen of  groen oogsten. Om van deze regeling gebruik te kunnen maken, moeten zij per voorgenomen actie een melding doen bij ons.

Alleen correcte meldingen komen in aanmerking. Daarom wordt uw melding telefonisch besproken en binnen 3 werkdagen gecontroleerd. U kunt pas actie ondernemen als een controleur bij u langs is geweest en toestemming heeft gegeven. Het niet juist doorlopen van de procedure kan gevolgen hebben voor de hoogte van een eventuele tegemoetkoming.

Tegemoetkoming aanvragen

Na uw melding en na toestemming van RVO.nl kunt u vanaf 1 september 2017 de tegemoetkoming aanvragen via mijn.rvo.nl.

Voor wie?

Alleen producentenorganisaties die GMO-erkend zijn, kunnen een melding doen. Telers die zijn aangesloten bij een GMO-erkende producentenorganisatie kunnen zelf géén melding doen. Wilt u weten of u bent aangesloten bij een GMO-erkende producentenorganisatie? Kijk dan in het 'Overzicht erkende producentenorganisaties', onderaan deze pagina. Neem contact op met uw producentenorganisatie als u in aanmerking wilt komen.

Telers die niet zijn aangesloten bij een GMO-erkende producentenorganisatie, kunnen zelf een melding doen. Ook kunnen ze voor het uit de markt nemen een contract sluiten met een GMO-erkende producentenorganisatie om via deze weg een melding te laten doen.

Steunbedragen

De steunbedragen voor deze interventieregeling vindt u in het Overzicht maximale steunbedragen (pdf). Hierin vindt u de vergoedingen voor producentenorganisaties (PO) en voor telers die niet zijn aangesloten bij een producentenorganisatie.

Voor welke acties?

De producentenorganisaties en niet aangesloten producenten kunnen voor een van de volgende acties een melding doen en op een later moment een tegemoetkoming aanvragen:

  • Het uit de markt nemen van producten met als bestemming gratis uitreiking aan voedselbanken, afvoer naar veehouders voor vervoedering of afvoer naar afvalverwerkende bedrijven.
  • Het groen (onrijp) oogsten van producten. Deze producten moeten van een gezonde kwaliteit zijn. De percelen mogen niet beschadigd zijn door klimaatomstandigheden, ziekte of andere oorzaken.

Voor welke producten?

Producentenorganisaties en niet aangesloten producenten kunnen voor de volgende producten een melding doen voor de actie 'uit de markt nemen van producten':

Producten interventieregeling  fruit 2017-2018

ProductGN-code
appels0808 10
peren0808 30
pruimen0809 40 05
zoete kersen0809 29 00

Nederland kreeg een quotum toegekend van 5.865 ton voor appelen en peren. Van dit quotum is 2.932,5 ton gereserveerd voor uit de markt genomen producten die gratis worden uitgereikt via voedselbanken. De overige 2.932,5 ton is bestemd voor het uit de markt nemen van producten met overige bestemmingen en het groen oogsten van producten. Er is een vrij quotum beschikbaar van 2.000 ton. Een teler kan voor pruimen en kersen gebruik maken van dit quotum.

Wet- en regelgeving

De maatregelen staan genoemd in verschillende wet- en regelgeving:

Controle en handhaving

Heeft u de hoeveelheid of kwaliteit van de producten niet correct opgegeven? Of klopt uw melding over de oppervlakte van het perceel niet? Dan kan de controleur een partij of een perceel geheel of gedeeltelijk afkeuren. Er kan ook een sanctie volgen. Een sanctie kan eveneens volgen als uw aanvraag voor de tegemoetkoming afwijkt van de hoeveelheden en hectares die zijn goedgekeurd door de controleur.

Meer over de mogelijke sancties, de hoogte daarvan en de mogelijkheid om een melding in te trekken leest u in het document Controle en sancties Interventieregeling fruit 2017 (pdf).

Ondernemersloket Rusland

Wilt u meer weten over de sancties van Rusland en waar u terecht kunt met vragen? Ga naar het Ondernemersloket sancties Rusland. Bent u geen teler, maar hebt u wel last van de Russische boycot? Dan kunt u ook terecht bij dit Ondernemersloket.

Service menu right