Interventieregeling vlees

Meer artikelen
Varkens met oormerk

De regeling is geschorst. Nieuwe aanvragen worden niet in behandeling genomen. Op 25 januari 2016 heeft de commissie besloten om de regeling te schorsen van 27 januari 2016 t/m 2 februari 2016.

De in de schorsingsperiode ingediende aanvragen om een contract te sluiten, zijn niet ontvankelijk. Ingediende aanvragen vanaf 21 januari tot en met 26 januari worden afgewezen. Deze besluiten zijn op 26 januari gepubliceerd. Meer informatie over de sancties van Rusland vindt u op het Ondernemersloket sancties Rusland. Ook andere ondernemers die last hebben van de Russische boycot kunnen bij dit ondernemersloket terecht.

Genomen besluiten

Voor de Interventieregelingen vlees heeft de Europese Commissie de volgende besluiten genomen: 

Datum besluit:Wat is er besloten?
14 december 2015Op 14 december heeft de Europese Commissie besloten om de particuliere opslag van varkensvlees open te stellen. Dit besluit is op 15 december gepubliceerd. Vanaf 4 januari 2016 kunnen aanvragen worden ingediend.

 

Vergoeding particuliere opslag varkensvlees

Eigenaren van varkensvlees sluiten een contract af met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) om het varkensvlees tijdelijk uit de markt te nemen en op te slaan in vrieshuizen. U krijgt hiervoor een vergoeding. Voor de opslag van varkensvlees geldt een aantal voorwaarden, waaronder:

  • Als eigenaar bent u een natuurlijk of rechtspersoon die in de Europese Unie (EU) is gevestigd en in een btw-register in de EU is ingeschreven.
  • Uw producten zijn afkomstig van varkens die op de dag van inslag in het vrieshuis ten minste de 2 voorafgaande maanden in de Europese Unie zijn gehouden.
  • Uw producten zijn afkomstig van varkens die op de dag van inslag ten hoogste 10 dagen van te voren in de Europese Unie zijn geslacht.
  • De minimumhoeveelheid varkensvlees waarvoor u een contract aanvraagt is 10 ton (netto) voor producten zonder been en 15 ton (netto) voor alle andere producten.
  • De totale hoeveelheid varkensvlees van een contract moet in één vrieshuis worden opgeslagen.

Bekijk alle voorwaarden in de brochure Particuliere opslag varkensvlees 2016, onder aan deze pagina.

Vergoeding

U ontvangt voor de opslag een vergoeding. Deze bestaat voor verschillende onderdelen uit een vast bedrag per ton voor een vooraf te kiezen vaste opslagperiode van 90, 120 of 150 dagen.

Het is mogelijk om na 60 dagen het vlees met een korting vervroegd uit te slaan. Voorwaarde is dat het vlees wordt geëxporteerd buiten de EU.

Officiële bekendmaking

Uitvoeringsverordening (EU) 2015/2334 van de Commissie van 14 december 2015 tot opening van de particuliere opslag voor varkensvlees en tot voorafgaande vaststelling van het steunbedrag.

Service menu right