Subsidie voor pelletkachels ISDE

Koopt u een pelletkachel om te stoken met korrels van geperste houtsnippers (houtpellets)? Kijk of u in aanmerking komt voor subsidie.

Verwar pellets trouwens niet met houtpallets, die voor transport worden gebruikt.

Voor welke pelletkachels geldt deze subsidie?

Een pelletkachel komt in aanmerking voor de Investeringssubsidie duurzame energie als die:

  • bestemd is voor de productie van warmte
  • automatisch wordt gestookt op houtpellets
  • een gesloten voorkant heeft
  • voldoet aan de norm EN 14785
  • een vermogen van 5 tot 500 kW heeft
  • voldoet aan de technische eisen gesteld in bijlage 2, 2a iii voor stof (PM), 2b ii voor gasvormige organische verbindingen (OGC of CxHy), 2c iii voor CO en 2d i voor NOx, van Verordening (EU) 2015/1185
  • de pelletkachel wordt geïnstalleerd door een deskundige installateur

Apparatenlijst en subsidiebedrag

Om een keuze te maken is een Apparatenlijst pelletkachels opgesteld. De pelletkachels op deze lijst komen in aanmerking voor subsidie. RVO.nl actualiseert de lijst continu. Dit gebeurt na controle en goedkeuring van nieuw gemelde pelletkachels. Hierin staat ook het indicatief subsidiebedrag perpelletkachel.

Staat een apparaat niet op de apparatenlijst, terwijl die volgens de specificaties wel voldoet? Lees dan bij Veelgestelde vragen wat u kunt doen.

De hoogte van het subsidiebedrag is afhankelijk van het soort apparaat en de energieprestatie. Voor een pelletkachel krijgt u € 50 per kW vermogen van de kachel, met een minimum van € 500.

Bij het berekenen van uw subsidie baseren wij ons op gegevens die door fabrikanten aan ons zijn verstrekt. Indien deze gegevens onjuistheden bevatten, dan corrigeren wij de lijst en het indicatieve subsidiebedrag. Dit kan van invloed zijn op de hoogte van uw subsidie.

Emissiewaarden pelletkachels en biomassaketels

Om de uitstoot van verontreinigende stoffen van biomassaketels en pelletkachels tot een minimum te beperken, zijn strenge maar haalbare emissie-eisen opgenomen. Lees welke dat zijn op Emissiewaarden pelletkachels en biomassaketels.

Bent u fabrikant of importeur?

Bent u fabrikant, importeur of leverancier van een pelletkachel die aan de (technische) eisen in de regeling voldoet? Geef dit aan ons door met het Verzoek vermelding pelletkachels. De looptijd start op het moment dat de melding volledig is gemaakt. Als wij het goedkeuren plaatsen we het op de lijst. Dit formulier kan nooit worden gebruikt als subsidieaanvraag.

Service menu right