Subsidie voor warmtepompen ISDE

Wilt u een warmtepomp aanschaffen om een ruimte te verwarmen of voor warm tapwater? Kijk of u subsidie kunt krijgen. Een warmtepomp is een apparaat dat met behulp van een warmtewisselaar warmte onttrekt aan een hernieuwbare bron als lucht, bodem of grondwater.

Voor welke warmtepompen geldt deze subsidie?

Een warmtepomp komt in aanmerking voor de Investeringssubsidie duurzame energie als deze voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • De warmtepomp is onderdeel van een verwarmingstoestel.
  • Het verwarmingstoestel is uitgerust met een lucht-waterwarmtepomp, grond-waterwarmtepomp of een water-waterwarmtepomp. Lucht-luchtwarmtepompen zijn uitgesloten.
  • Het ruimteverwarmingstoestel heeft een vermogen van ten hoogste 70 kW.
  • Het verwarmingstoestel is voorzien van een etiket en een productkaart en technische documentatie.
  • De warmtepomp wordt geïnstalleerd door een deskundige installateur.

Apparatenlijst en subsidiebedrag

Om een keuze te maken is een Apparatenlijst warmtepompen (pdf) opgesteld. De warmtepompen op de lijst  komen in aanmerking voor subsidie. Deze lijst wordt steeds aangevuld met nieuwe merken en types. Dit gebeurt na controle en goedkeuring van nieuw gemelde apparaten door de RVO.nl. Hierin staat ook het indicatief subsidiebedrag per apparaat. De lijst staat onderaan deze pagina.

De subsidiebedragen wijzigen op 1 februari 2018. Deze gewijzigde bedragen gelden voor alle subsidieaanvragen die op en na 1 februari 2018 worden ingediend. Een actueel overzicht van de bedragen vindt u onderaan deze pagina.

Staat een apparaat niet op de apparatenlijst, terwijl die volgens de specificaties wel voldoet? Lees dan bij Veelgestelde vragen wat u kunt doen.

De hoogte van het subsidiebedrag is afhankelijk van het soort apparaat en de energieprestatie. Voor warmtepompen ligt deze indicatief tussen de € 1000 en € 2.500.

Bij het berekenen van uw subsidie baseren wij ons op apparaatgegevens die door fabrikanten aan ons zijn verstrekt. Mocht blijken deze gegevens onjuistheden bevatten dan corrigeren wij de lijst en het indicatieve subsidiebedrag. Dit kan van invloed zijn op de uiteindelijke hoogte van uw subsidie.

Bent u fabrikant of importeur?

Bent u fabrikant, importeur of leverancier van een warmtepomp die aan de (technische) eisen in de regeling voldoet? Geef dit aan ons door met een Verzoek vermelding warmtepompen. De looptijd start op het moment dat de melding volledig is gemaakt. Als wij het goedkeuren plaatsen we het op de lijst. Dit formulier kan nooit worden gebruikt als subsidieaanvraag.

Service menu right