Emissiewaarden pelletkachels en biomassaketels

Consumenteninformatie aanschaf pelletkachels

Via de website van Milieu Centraal vindt u meer achtergrondinformatie en tips.

Het verschil tussen Pelletkachels en Biomassaketels

 
Pelletkachel
Biomassaketel
Brandstof
Enkel pellets
Meer soorten biomassa zoals pellets, houtchips of gekloofd hout
Vervangt voornamelijk
Open haard, houtkachel of moederhaard, bij CV-koppeling ook (gedeeltelijk) de CV-ketel
Gas- of oliegestookte CV-ketel
Locatie plaatsing
In leef- en/of woonruimte
Buiten de woonruimte (CV-ruimte kelder, schuur etc.)
Uiterlijk
Gesloten systeem met eventueel zichtbare vlam
Gesloten systeem zonder zichtbare vlam
Warmteafgifte
Afgifte van stralings- en convectiewarmte aan lucht in de te verwarmen ruimte.
Afgifte van warmte aan watercircuit.
Koppeling met boiler en CV
Er zijn ook apparaten die tevens warmte afgeven aan een CV-systeem. Daarnaast is een koppeling met een boiler mogelijk. Voor een gekoppeld systeem is een hoger startbedrag aan subsidie beschikbaar dan voor kachels die enkel lucht verwarmen.
Koppeling met CV en eventueel koppeling met boiler mogelijk
 

Veilig installeren door een deskundig installateur

De installatie van een pelletkachel of biomassaketel moet veilig en correct worden uitgevoerd door een deskundig installateur. Zorg ervoor dat de schoorsteen voldoet aan eisen van veiligheid en overlastbeperking.

Voorschriften van uitvoering en veiligheid vindt u bijvoorbeeld in brancherichtlijnen en ook in het Bouwbesluit. Een vakbekwame installateur vindt u bijvoorbeeld via het openbaar kwaliteitsregister www.qbisnl.nl.

Bent u geïnteresseerd in de certificering en opleiding van Duurzame Energie-installateurs? Bezoek dan Opleiding, advies en certificering.

Emissiewaarden pelletkachels en biomassaketels

Om de emissies van verontreinigende stoffen van biomassaketels en pelletkachels naar de lucht tot een minimum te beperken, zijn strenge maar haalbare emissie-eisen opgenomen.

Voor pelletkachels wordt verwezen naar de recent gepubliceerde Ecodesign-eisen van Verordening (EU) 2015/1185. Voor op biomassa gestookte ketels blijkt aansluiting bij Verordening (EU) 2015/1189 van de Commissie (Ecodesign) nu niet mogelijk. Ecodesign stelt namelijk seizoensgebonden emissie-eisen, een systematiek die afwijkt van de praktijk die producenten van kachels nu volgen.

Het is toch noodzakelijk eisen te stellen aan de emissie van op biomassa gestookte ketels, omdat deze ketels ten opzichte van de op gas gestookte ketels die zij vervangen meer uitstoten. Richtlijn 2008/50/EG schrijft voor dat lidstaten de emissies zo veel mogelijk beperken. Deze emissies worden het best beperkt door de best beschikbare technieken te eisen. Voor de eis voor stikstofoxiden wordt het Activiteitenbesluit gevolgd.

Een goedgekeurd laboratorium of instituut - dat beantwoordt aan de norm ISO 17025 - stelt het rendement en de emissies vast volgens vastgestelde methoden. De normen daarvoor staan in onderstaande tabellen.

Emissiewaarden Biomassaketels

Beschrijving
Nominaal rendement
Koolmonoxide (CO)
[mg/Nm3]
Zwevende deeltjes
(PM)
[mg/Nm3]
Gasvormige Organische Verbindingen (OGC)
[mg/Nm3]
Stikstofoxiden (NOx) [mg/Nm3]
Norm
EN-303-5
EN-303-5
EN-303-5
EN-303-5
EN 14792
Biomassaketel*
 
89%
750
38
n.v.t.
300
*Een automatische op houtachtige biomassa gestookte ketel
De biomassa gestookte ketel voldoet aan de minimale eisen voor emissies in droog rookgas bij 6% zuurstof voor gesloten apparaten voor lokale ruimteverwarming of processen die vaste houtachtige biomassa gebruiken.

Emissiewaarden pelletkachels

Beschrijving
Nominaal rendement
Koolmonoxide (CO)
[mg/m3]
Zwevende deeltjes
(PM)
[mg/m3]
Gasvormige Organische Verbindingen (OGC)
[mg/m3]
Stikstofoxiden (NOx) [mg/m3]
Norm
EN 14785
EN 14785
EN 14785
EN 14785
EN 14792 en EN 14785
Pelletkachel*
 
85%
300
20
60
200
*Een op samengeperst hout in de vorm van pellets automatisch gestookte kachel.
De pelletkachel voldoet aan de minimale eisen voor emissies in droog rookgas bij 13% zuurstof voor apparaten voor lokale ruimteverwarming met gesloten voorkant die houtpellets gebruiken.

Service menu right