ISDE Stappenplan aanvraag particulier

Gaat u ISDE-subsidie aanvragen? Doorloop dit Stappenplan.

Stap 1. Lees de voorwaarden

 • Een belangrijke voorwaarde is dat u een geldig Burgerservicenummer (BSN) heeft.
 • Komt u in aanmerking? Lees de Voorwaarden ISDE particulieren.
 • Uw subsidieaanvraag valt onder de voorwaarden die gelden op het moment dat u uw subsidieaanvraag indient.
 • U doet de investering voordat u een subsidieaanvraag indient. Dat betekent dat het apparaat bij aanvraag van de subsidie is betaald en geïnstalleerd.

Stap 2. Voldoet uw apparaat?

U kunt de subsidie aanvragen als u van plan bent 1 of meerdere apparaten aan te schaffen die voldoen aan de (technische) eisen. Voor elke categorie is er een apparatenlijst met de eisen. Lees welke dat zijn op Voor welke apparaten geldt de ISDE?

Stap 3. Aankoop

U koopt het apparaat. Bewaar het bewijs van aanschaf en en het betaalbewijs. U toont daarmee aan dat het apparaat uw eigendom is.

Stap 4. Installatie

 • U laat het apparaat installeren. Dat mag alleen in Nederland.
 • Binnen 6 maanden na installatie van het apparaat moet uw subsidieaanvraag zijn ingediend.

Stap 5. Subsidie aanvragen

 • U doet uiterlijk 6 maanden na installatie van het apparaat uw subsidieaanvraag via mijn.rvo.nl.
  Let op: Na het overschrijden van deze indieningstermijn van 6 maanden na installatie, vervalt het recht op subsidie.
 • Heeft u meer dan 1 apparaat aangeschaft? U mag voor meer apparaten subsidie aanvragen, maar u doet 1 subsidieaanvraag per apparaat.
 • U kunt de Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) vanaf 1 januari 2018 tot en met 31 december 2018 aanvragen. 
 • U heeft hiervoor DigiD (particulieren) nodig.

Behandeling RVO.nl

 • RVO.nl behandelt de aanvragen op volgorde van binnenkomst.
 • Meer dan 90% van de aanvragen handelen we binnen 8 weken af. De overige aanvragen ontvangen na ongeveer 7 weken een brief. Hierin staat dat de afhandeltermijn eenmalig wordt verlengd en de reden daarvan. Bijvoorbeeld omdat bepaalde informatie ontbreekt.

Stap 6. Uitbetaling subsidie

 • De betaling volgt maximaal 1 week na de beslissing.
 • U krijgt geen voorschot.

Een voorbeeld

Freek Jansen wil een zonneboiler op zijn zolder. De koopovereenkomst voor het apparaat is aangegaan na 1 januari 2016. De zonneboiler wordt geïnstalleerd op 1 maart 2017. Vanaf dit moment heeft Freek 6 maanden de tijd om subsidie aan te vragen, dus tot 1 september 2017. Op het moment dat de subsidie wordt aangevraagd moet het apparaat zijn geïnstalleerd, in gebruik zijn genomen en zijn betaald. Dit moet hij aantonen bij de digitale subsidieaanvraag.

Service menu right