ISDE Stappenplan aanvraag particulieren

Gaat u ISDE-subsidie aanvragen? Doorloop dit Stappenplan.

Stap 1. Lees de voorwaarden

 • u heeft een geldig burgerservicenummer (BSN)
 • komt u in aanmerking? Lees eerst de Voorwaarden ISDE particulieren
 • uw subsidieaanvraag valt onder de voorwaarden die gelden op het moment dat u uw subsidieaanvraag indient
 • u doet de investering voordat u een subsidieaanvraag indient, wat betekent dat het apparaat bij aanvraag van de subsidie is betaald en geïnstalleerd

Stap 3. Aankoop

U koopt het apparaat. Bewaar het bewijs van aanschaf en en het betaalbewijs. U toont daarmee aan dat het apparaat uw eigendom is.

Stap 4. Installatie

 • u laat het apparaat installeren, hetgeen alleen in Nederland mag
 • binnen 6 maanden na installatie van het apparaat moet uw subsidieaanvraag zijn ingediend

Stap 5. Subsidie aanvragen

 • u doet uiterlijk 6 maanden na installatie van het apparaat uw subsidieaanvraag via mijn.rvo.nl, anders vervalt het recht op subsidie
 • u mag voor meer apparaten subsidie aanvragen, maar u doet 1 subsidieaanvraag per apparaat
 • u kunt ISDE tot en met 31 december 2019 aanvragen
 • u heeft hiervoor DigiD (particulieren) nodig

Behandeling RVO.nl

 • RVO.nl behandelt de aanvragen op volgorde van binnenkomst.
 • Meer dan 90% van de aanvragen handelen we binnen 8 weken af. De overige aanvragen ontvangen na ongeveer 7 weken een brief. Hierin staat dat de afhandeltermijn eenmalig wordt verlengd en de reden daarvan. Bijvoorbeeld omdat bepaalde informatie ontbreekt.

Stap 6. Uitbetaling subsidie

 • de betaling volgt maximaal 1 week na de beslissing
 • u krijgt geen voorschot

Een voorbeeld

Freek Jansen wil een zonneboiler op zijn zolder. De koopovereenkomst voor het apparaat is aangegaan na 1 januari 2016. De zonneboiler wordt geïnstalleerd op 1 maart 2017. Vanaf dit moment heeft Freek 6 maanden de tijd om subsidie aan te vragen, dus tot 1 september 2017. Op het moment dat de subsidie wordt aangevraagd moet het apparaat zijn geïnstalleerd, in gebruik zijn genomen en zijn betaald. Dit moet hij aantonen bij de digitale subsidieaanvraag.

Service menu right