Stand van zaken budget ISDE

Wilt u weten hoeveel budget er nog beschikbaar is voor Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE)? Op deze pagina leest u de stand van zaken.

Budget

Het subsidiebudget voor ISDE in 2019 is vastgesteld op € 100 miljoen. De hoogte van het subsidiebedrag per apparaat hangt af van het soort zonneboiler, warmtepomp, biomassaketel of pelletkachel en de energieprestatie. De exacte bedragen staan in de apparatenlijsten.

In 2018 bedroeg het subsidiebudget € 100 miljoen. Er is in 2018 voor ongeveer € 108 miljoen aan subsidieaanvragen ontvangen. Het subsidieplafond voor 2018 is verhoogd met € 8 miljoen naar € 108 miljoen. Door deze verhoging van het subsidiebudget kunnen alle in 2018 ontvangen aanvragen voor investeringen in kleinschalige duurzame warmte-productieinstallaties worden behandeld.

Het totaal aantal aanvragen van januari en febuari 2019 en bijhorende subsidieclaim treft u hieronder in een overzicht aan. Evenals de subsidieclaim in 2018.

Stand van zaken

Januari tot en met maart 2019

In januari tot en met 2019 zijn er 10.594 aanvragen ingediend en voor 15.474 apparaten. De deels geschatte claim van deze aanvragen bedraagt € 32.700.000.

Grafiek van ISDE Subsidieclaim januari-maart 2019

Grafiek van ISDE Subsidieclaim januari-maart 2019

Cijfers over 2018

In 2018 zijn 33.947 aanvragen ingediend voor totaal 54.362 apparaten.

ISDE - Aangevraagd in 2018 per 6 feb 2019

 

ISDE - Subsidieclaim in 2018 - Schatting - per 6 feb 2019

Service menu right