Wet- en regelgeving ISDE

Heeft u meer informatie nodig om na te gaan of een apparaat voldoet aan de (technische) eisen voor de Investeringssubsidie duurzame energie? Raadpleeg dan de onderstaande documentatie en verordeningen.

Publicaties Staatscourant

  • Regeling van de Minister van Economische Zaken en Klimaat van 4 februari 2019, nr. WJZ/19008213, houdende wijziging van de Regeling openstelling EZK- en LNV-subsidies 2019 in verband met de ophoging van het subsidieplafond van de subsidiemodule Investeringssubsidie duurzame energie
  • Regeling van de Minister van Economische Zaken en Klimaat van 4 december 2017, nr. WJZ / 17134162, tot wijziging van de Regeling nationale EZ-subsidies en de Regeling openstelling EZ-subsidies 2017 (aanpassingen van de investeringssubsidie duurzame energie en een verhoging van een subsidieplafond). 
  • Regeling van de Minister van Economische Zaken van 1 juni 2017, nr. WJZ/17012444 tot wijziging van de Regeling nationale EZ-subsidies en de Regeling openstelling EZ-subsidies 2017 in verband met de mogelijkheid investeringssubsidies duurzame energie aan medeoverheden te verlenen en de aanpassing van de berekening van subsidie voor lucht-waterwarmtepompen.
  • Regeling van de Minister van Economische Zaken van 1 december 2016 nr. WJZ/16147592 tot wijziging van de Regeling nationale EZ-subsidies in verband met de aanpassingen in de Investeringssubsidie duurzame energie
  • Regeling van de Minister van Economische Zaken van 14 december 2015, nr. WJZ/15172584 tot wijziging van de Regeling nationale EZ-subsidies in verband met de invoering van investeringssubsidies voor kleine installaties voor duurzame energieproductie

Etiket, productkaart en technische documentatie

Productkaart als bedoeld in artikel 3, eerste lid, onderdeel b, van Verordening (EU) nr. 811/2013 of in artikel 3, eerste lid, onderdeel b, van Verordening (EU) nr. 812/2013.

Technische documentatie

Technische documentatie als bedoeld in artikel 3, eerste lid, onderdeel c, en bijlage V van Verordening (EU) nr. 811/2013 of artikel 3, eerste lid, onderdeel c, en bijlage V van Verordening (EU) nr 812/2013.

Verordeningen

Verordening (EU) nr. 811/2013

Verordening (EU) nr. 811/2013 van de Commissie van 18 februari 2013 ter aanvulling van Richtlijn 2010 van het Europees Parlement en de Raad wat de energie-etikettering van ruimteverwarmingstoestellen, combinatieverwarmingstoestellen, pakketten van ruimteverwarmingstoestellen, temperatuurregelaars en zonne-energie-installaties en pakketten van combinatieverwarmingstoestellen, temperatuurregelaars en zonne-energie-installaties betreft.

Verordening (EU) nr. 812/2013

Verordening (EU) nr. 812/2013 van de Commissie van 18 februari 2013 ter aanvulling van Richtlijn 2010 van het Europees Parlement en de Raad wat de energie-etikettering van verwarmingstoestellen, warmwatertanks en pakketten van verwarmingstoestellen en zonne-energie-installaties betreft.

Verordening (EU) 2015/1185

Verordening (EU) 2015/1185 van de Commissie tot uitvoering van Richtlijn 2009/125/EG van het Europees Parlement en de Raad wat eisen inzake ecologisch ontwerp betreft voor toestellen voor lokale ruimteverwarming die vaste brandstoffen gebruiken van 24 april 2015.

Service menu right