Voorwaarden ISDE zakelijke gebruikers

Voor aanvragers uit de zakelijke markt gelden eigen voorwaarden voor de subsidieaanvraag.

 • u heeft een geldig KvK-nummer
 • u mag nog geen koopovereenkomst zijn aangegaan wanneer u subsidie aanvraagt
 • u laat het apparaat in Nederland installeren
 • een apparaat voor een nieuwbouwwoning komt niet in aanmerking als deze nodig is om aan de wettelijke EPC-eis te voldoen: zie ook de veelgestelde vraag ISDE en de Energie Prestatie Coëfficiënt (EPC) berekening?.
 • u bent eigenaar van de investering
 • u krijgt nooit meer subsidie dan het maximum bedrag in de verleningsbeschikking
 • u mag het apparaat niet binnen een jaar na de datum van de subsidievaststelling verwijderen
 • u neemt het apparaat binnen 12 maanden na de goedkeuring (verlening) van de subsidie in gebruik. Het kan voorkomen dat dit niet lukt binnen deze termijn. Wilt u uitstel? Meld dit schriftelijk bij RVO.nl onder opgaaf van de reden van vertraging en de geplande realisatiedatum. U overlegt daarbij een (kopie) koopovereenkomst van het te subsidiëren apparaat. RVO.nl kan eenmalig uitstel verlenen voor de realisatie. Daarbij geldt de voorwaarde dat er concreet uitzicht bestaat op realisatie binnen een afzienbare en afgesproken termijn. Wanneer het project is gerealiseerd vraagt u de vaststelling aan.
 • subsidie aanvragen voor meer dan 1 apparaat mag, aar u doet 1 subsidieaanvraag per categorie
 • gemeenten, provincies en openbare lichamen als bedoeld in de Wet gemeenschappelijke regelingen kunnen in de hoedanigheid van marktpartij of als eigenaar of huurder van een roerende of onroerende zaak subsidie aanvragen.
 • per 1 januari 2018 moet de aanvrager een bewijs aanleveren dat de apparaten geïnstalleerd zijn door een deskundige installateur, bijvoorbeeld een factuur van een installateur of aannemer

Emissiewaarden pelletkachels en biomassaketels

Om de uitstoot van verontreinigende stoffen van biomassaketels en pelletkachels tot een minimum te beperken, zijn strenge maar haalbare emissie-eisen opgenomen. Lees meer over Emissiewaarden pelletkachels en biomassaketels.

Service menu right