IOP Mens-Machine Interactie (MMI)

Meer artikelen
IOP Mens-Machine Interactie (MMI)

Het onderzoeksprogramma IOP Mens-Machine Interactie wilde kennis ontwikkelen om op een gemakkelijke en plezierige wijze de interacttie met systemen, producten en diensten mogelijk te maken. De strategie was het ontwerpen van intelligente systemen met natuurlijke, persoonlijke en adaptieve interfaces.

Voor wie?

IOP MMI was bestemd voor bedrijven, kennisinstellingen en universiteiten.

Inspelen op complexe omgevingen

Met een goede mens-machine interactie zijn grote economische belangen gemoeid. Veel processen in de maatschappij zijn sterk geautomatiseerd. Dankzij nieuwe technologische worden geautomatiseerde systemen uitgerust met steeds meer functies. Gebruikers van deze systemen willen graag meer functies, maar verwachten een hoge gebruiksvriendelijkheid. Het commerciële succes van nieuwe geautomatiseerde systemen wordt steeds meer bepaald door de user interface. Dit is de ontwerpkwaliteit van het ondeel dat de interactie tussen de mens en de machine mogelijk maakt.

Wisselwerking bedrijfsleven en onderzoek

Kennisinstellingen en bedrijfsleven hebben binnen een IOP vaak voor het eerst op zeer uiteenlopende terreinen met elkaar samengewerkt. Meer informatie over het IOP MMI kunt u lezen in het 2e Meerjarenplan IOP Mens Machine Interactie en het informatieboek IOP MMI 10 years of innovatie research in de bijlage.

Budget

Er is geen budget meer voor het IOP Mens-Machine Interactie voor nieuwe onderzoeksprojecten. 

Meer informatie

CHI internationaal

Downloads:

Service menu right