Innovatiegerichte Onderzoeksprogramma's IOP's

Meer artikelen
Innovatiegerichte Onderzoeksprogramma's IOP's

De onderzoekswereld speelt een belangrijke rol in het voortdurende proces van technologische vernieuwing. Een van de middelen om dit te bereiken zijn Innovatiegerichte Onderzoeksprogramma’s (IOP’s).

Met de Innovatie Onderzoeksprojecten (IOP) wil het ministerie van Economische Zaken en Klimaat langdurige strategische R&D-samenwerking tussen bedrijven en publiek gefinancierde kennisinstellingen op belangrijke gebieden stimuleren. Zo kunnen de bedrijven en kennisinstellingen versneld aan de slag met technologische vernieuwing. Rijksdienst voor Ondernemend Nederland faciliteert de IOP’s.

IOP en het bedrijfsleven

Bedrijven konden in een IOP een actieve inbreng hebben bij de ideeëngeneratie en begeleiding van projecten. Dit was mogelijk door deel te nemen in een begeleidingscommissie. Deze bestaat uit vertegenwoordigers van bedrijven en onderzoekers. Commissieleden krijgen als eerste kennis van de onderzoeksresultaten en kunnen de richting van het onderzoek mee bepalen.

Kennisoverdracht

Naast het uitvoeren van onderzoek is kennisverspreiding van de onderzoeksresultaten naar bedrijven en het onderwijs zeer belangrijk. Ieder IOP organiseert daarom regelmatig congressen, symposia en workshops waar ook andere partijen aan kunnen deelnemen. Kennisverspreiding vindt ook plaats via nieuwsbrieven of via nieuwe netwerken waarin de onderzoekers en het bedrijfsleven deelnemen. Via de netwerken kunnen de partijen elkaar snel vinden tijdens de looptijd van een IOP maar ook daarna voortbouwen op geïnvesteerde kennis en ervaring.

IOP-aanpak werpt vruchten af

In de afgelopen jaren zijn 24 IOP’s gestart op belangrijke gebieden in de Nederlandse economie. Kennisinstellingen en bedrijfsleven hebben daardoor vaak voor het eerst op zeer uiteenlopende terreinen met elkaar samengewerkt. Hierdoor hebben verschillende sectoren van de nieuw ontwikkelde kennis kunnen profiteren. Er is veel strategische kennis ontwikkeld en er zijn nieuwe netwerken gevormd en bestaande verstevigd.

Service menu right