IOP Elektromagnetische Vermogenstechniek (IOP EMVT)

Meer artikelen
Drie mannen die een elektrische installatie bekijken

Het Innovatiegerichte Onderzoeksprogramma Elektromagnetische Vermogenstechniek (IOP EMVT) is een meerjarig strategisch onderzoeksprogramma om innovaties in elektrische vermogenstechniek en de geavanceerde elektrotechniek te stimuleren. U kunt geen projecten meer indienen.

Het technologisch onderzoek is optimaal afgestemd op behoeften van het bedrijfleven. Nederlandse universiteiten en non-profit onderzoeksinstellingen voeren het onderzoek uit.

Elektromagnetische vermogenstechniek (EMVT) is het technologiegebied dat geïntegreerde elektromagnetische systemen omvat die zich kenmerken door een hoge vermogensdichtheid, hoge frequentie en hoog rendement. Er wordt rekening gehouden met de elektrische, magnetische, thermische en mechanische ontwerpaspecten.

EMVT is een combinatie van technologieën. Deze technologieën ontwikkelen zich snel en hebben invloed op vele toepassingsgebieden. EMVT is belangrijk voor energieopwekking, transport, distributie en eindgebruik van elektriciteit. Het is een ’enabling technology‘ die een meerwaarde kan leveren voor veel producten en diensten.

Voor wie

IOP EMVT was bestemd voor mkb, bedrijven, universiteiten, kennisinstellingen.

Indieningstermijn

De regeling is gesloten.

Voorschot, wijziging en vaststelling aanvragen

Is subsidie toegekend, dan kunt u nog wel voorschot, wijziging en vaststelling aanvragen.

Onderzoek

In het IOP EMVT worden projecten uitgevoerd in een samenwerkingsverband van kennisinstellingen en bedrijfsleven. De onderzoeken worden veelal uitgevoerd door promovendi. De projectduur is 4 jaar. In totaal levert het IOP EMVT 55 PhD’s af aan de markt op de volgende 2 thema’s:

  • intelligente netten (smart grids);
  • vermogensconversie, waaronder mechatronica en EMC (elektromagnetische compatibiliteit).

Om de samenwerking tussen universiteiten en bedrijven een structureel karakter te geven worden de volgende doelstellingen nagestreefd:

  • Technisch-wetenschappelijke kennis en expertise ontwikkelen.
  • Netwerken creëren tussen kennisinstellingen en het bedrijfsleven en aansluiten bij internationale programma’s en netwerken.
  • De kennisinfrastructuur versterken door zwaartepuntvorming en taakverdeling.
  • Optimale kennisoverdracht naar het bedrijfsleven en het onderwijs.

Service menu right