IOP Generieke Communicatie

Meer artikelen
IOP Generieke Communicatie

Het Innovatiegerichte Onderzoeksprogramma Generieke Communicatie (IOP Gencom) was opgezet om de wisselwerking tussen de Nederlandse kennisinfrastructuur en bedrijven op het gebied van generieke communicatie-architecturen en -infrastructuren in de thuisomgeving te stimuleren.

Onderzoek krijgt een impuls en het bedrijfsleven wordt er actief bij betrokken. Het onderzoek moet de communicatie-infrastructuur en architectuur in de thuisomgeving geschikt maken voor de toekomst. Het gaat dan vooral om de groei van digitale communicatie.

Voor wie

IOP Gencom was bestemd voor bedrijven, kennisinstellingen, universiteiten.

Indieningstermijn

De regeling is gesloten. U kunt geen aanvraag meer indienen.

Voorschot, wijziging en vaststelling aanvragen

Is subsidie toegekend, dan kunt u nog wel voorschot, wijziging en vaststelling aanvragen.

Communicatienetwerken in de thuisomgeving

IOP Generieke Communicatie doet fundamenteel onderzoek naar het gebruik van infrastructuren voor breedbandcommunicatie in de privé-omgeving. Draadloze netwerken schieten als paddenstoelen uit de grond in woningen en wijken. Die netwerken zijn vaak onbeveiligd, onvoldoende betrouwbaar en  onvoldoende professioneel beheerd. Door het snel stijgende (breedband)internetgebruik en de opkomst van nieuwe breedbanddiensten, is het zaak om deze situatie systematisch te verbeteren.

Het IOP Generieke Communicatie had 2 thema’s:

Netwerk Management & Control

Bij een groot deel van de bevolking bestaat er een hoge drempel bij het installeren van netwerken en het gebruiken van diensten en apparaten. Dit komt door de complexiteit en de relatief snelle technologische ontwikkelingen. Gebruikers hebben behoefte aan heldere, betrouwbare en bewegingsvrije toegang tot diensten via eenvoudig te bedienen apparaten. De opzet is om een onzichtbare set van oplossingen (architectuur) en netwerk managementdiensten te ontwikkelen voor de gebruiker.

Service Architecturen & Infrastructuren

Service architecturen en –infrastructuren zijn gedistribueerde softwareapplicaties die diensten voortbrengen voor (sub-)systemen of eindgebruikers op basis van informatie-uitwisseling tussen gedistribueerde intelligentie over diverse (tele) communicatienetwerken. De dienstverlening is steeds afhankelijker van variërende behoeften van de afnemers. Diensten dienen ad-hoc te kunnen worden gecreëerd en gebruikt. Kenmerkend voor diensten binnenshuis zijn onder meer:

  • de aanwezigheid van hulp bij het gebruik en beheer van de diensten (managed services en remote helpdesk),
  • de aanwezigheid van open en gebruikersvriendelijke systemen,
  • het ontbreken van bedrijven die een monopolie hebben op het aanbieden van deze diensten,
  • het toegesneden zijn op de persoonlijke wensen en eventueel stemmingen, en
  • de eigenschappen betrouwbaar, makkelijk in het gebruik, veilig en robuust.

Service menu right