Projecten Generieke Communicatie

Meer artikelen
IOP Generieke Communicatie

Voor alle onderzoeksprojecten is een begeleidingscommissie samengesteld. Een begeleidingscommissie bestaat uit vertegenwoordigers uit de industrie en kennisinstellingen.

De begeleidingscommissie bespreekt de vorderingen van het project. Als commissielid bent u als eerste op de hoogte van de onderzoeksresultaten en kunt u invloed uitoefenen op de richting ervan. De leden van de begeleidingscommissies vormen een interessant netwerk van vakgenoten. De bijeenkomst is in principe ook toegankelijk voor bedrijven die nog niet bij een voorgaande bijeenkomst aanwezig zijn geweest. U dient zich vooraf aan te melden bij de programmasecretaris. Meer informatie over de lopende IOP Generieke Communicatie-projecten treft u aan in het onderstaande overzicht. Diverse projecten hebben een eigen website. 

Tender 2010 (zie bijlage)

  • Management and control of Energy-efficient Ad-hoc Networks and Services (MEANS)
  • GoGreen
  • Realisation of Reliable and Secure Residential Sensor Platforms (RRR)

 Tender 2008 (zie bijlage)

  • Service optimization and Quality (SEQUAL)
  • User tailored Care services platform (Ucare)
  • Versatile interface for trustworthy vital user oriented Services (Vitruvius)

Service menu right