IOP Genomics

Meer artikelen
IOP Genomics

Het Innovatiegerichte Onderzoeksprogramma Genomics (IOP Genomics) stimuleert precompetitief genomics onderzoek bij Nederlandse kennisinstellingen. Het onderzoek sluit aan bij de innovatiebehoefte van het bedrijfsleven.

De onderzoekswereld is op deze manier toegankelijker voor het bedrijfsleven, waardoor het contact tussen beiden sterker wordt.

Doelstelling

Samen met het Netherlands Genomics Initiative (NGI) versterkt het IOP Genomics de positie van het genomics onderzoek in Nederland. Het programma bestaat uit voornamelijk fundamentele onderzoeksprojecten en valorisatie- en verankeringsprojecten. Sinds de start zijn 21 onderzoeksprojecten gefinancierd.

Thema's IOP Genomics

Het IOP Genomics heeft 4 thema’s:

  • pathogenese van chronische en ouderdomsziekten
  • functionaliteit, kwaliteit en veiligheid van voedselproductie+-
  • het verklaren van biomoleculaire processen
  • genomics technologie

Voor wie

Het IOP Genomics is een subsidie voor R&D-samenwerking tussen Nederlandse kennisinstellingen en het bedrijfsleven.

Indieningstermijn

De regeling is gesloten. U kunt geen aanvraag meer indienen.

Budget

Er is geen budget meer voor het starten van nieuwe fundamentele projecten. Het IOP Genomics heeft een totaalbudget van € 32,7 miljoen. In 2011 was er € 200.000 beschikbaar voor valorisatie- en verankeringsprojecten op basis van resultaten uit voorgaande IOP Genomics onderzoeksprojecten.

Voor vragen neemt u contact op met een van de programmacoördinatoren van het IOP Genomics.

Service menu right