IOP Integrale ProductCreatie en -Realisatie (IPCR)

Meer artikelen
IOP Integrale ProductCreatie en -Realisatie (IPCR)

Het Innovatiegerichte Onderzoeksprogramma Integrale productcreatie en -realisatie (IPCR) houdt zich bezig met de ontwikkeling van generieke methoden en middelen om ontwerpers in de maakindustrie te ondersteunen. Het accent ligt op het ontwerpen van complexe producten met een hoge innovatiegraad.

Door diverse ontwikkelingen hebben ontwerpers behoefte aan betere methoden en hulpmiddelen voor hun werkzaamheden. De huidige generatie methoden en hulpmiddelen zijn onvoldoende bruikbaar. Zo gaan veel ontwerphulpmiddelen bijvoorbeeld niet goed om met voorlopige en onzekere informatie.

Dit programma wil een bijdrage leveren aan de verbetering van deze situatie. Dat kan alleen door nauwe samenwerking tussen bedrijfsleven en kennisinstellingen.
Een overzicht van de leden van de adviescommissie van dit programma vindt u in de bijlage onder aan deze pagina.

Voor wie

Het IOP IPCR is bestemd voor bedrijven, kennisinstellingen en universiteiten.

Indieningstermijn

De regeling is gesloten. U kunt geen aanvragen meer indienen.

Service menu right