Officiële bekendmakingen IOP IPCR

Meer artikelen
IOP Integrale ProductCreatie en -Realisatie (IPCR)

Alle IOP-projecten die toegekend zijn in 2009 of later vallen onder de Subsidieregeling Sterktes in Innovatie. In deze subsidieregeling zijn voor het IOP vooral belangrijk hoofdstuk 1: Algemene Bepalingen en hoofdstuk 3: IOP’s. Deze subsidieregeling is gebaseerd op het Kaderbesluit EZ-subsidies.

Staatscourant nr. 8038: Wijziging van de Regeling openstelling en subsidieplafonds EZ 2011 (09-05-2011)
Staatscourant nr. 499: Kaderbesluit EZ-subsidies (09-12-2008)
Staatscourant nr. 246: Subsidieregeling ‘Sterktes in Innovatie’ (03-12-2008)

IOP-Projecten  toegekend in de periode 2006-2008

Staatscourant nr. 221: Subsidieregeling IOP-TTI (8-11-2005)
Staatscourant nr. 113: Wijziging Subsidieregeling IOP-TTI (12-06-2006)
Staatscourant nr. 169: Wijziging Subsidieregeling IOP-TTI (25-08-2006)
Staatscourant nr. 246: Wijziging Subsidieregeling IOP-TTI (11-12-2006)
Staatscourant nr. 74: Wijziging Subsidieregeling IOP-TTI (5-04-2007)

IOP-projecten toegekend voor 2006

Ministeriële Regeling innovatiegerichte onderzoeksprogramma's 1997-2003 inclusief rectificatie en alle wijzigingen (zie bijlage).

Service menu right