Projecten IOP IPCR

Meer artikelen
IOP Integrale ProductCreatie en -Realisatie (IPCR)

Ieder onderzoeksproject heeft een begeleidingscommissie. Een begeleidingscommissie bestaat uit vertegenwoordigers uit de industrie en kennisinstellingen. Zij bespreken de voortgang van het project.

De begeleidingscommissie is als eerste op de hoogte van de onderzoeksresultaten. Zij oefenen ook invloed uit op de richting ervan. De leden van de begeleidingscommissies vormen bovendien een interessant netwerk van vakgenoten. Hebt u interesse om een bijeenkomst bij te wonen? Neem dan contact op met de programmasecretaris om de mogelijkheden te bespreken.

Overzicht IOP IPCR-projecten

Diverse projecten hebben een eigen website. De inhoud van deze websites valt buiten onze verantwoordelijkheid.

 • IPCR0602 - Automatic Generation of Control Software for Mechatronics Systems
 • IPCR0621 - Merging of incoherent field feedback data into prioritized design information (Data Fusion)
 • IPCR0631 - Design for Usability
 • IPCR0909 - A designerly approach to collaborative innovation
 • IPCR0916 - Design for Wellbeing
 • IPCR0918 - Resolving the Paradox
 • IPCR0939 - WikiTherapy
 • IPCR1101 - Sustainable innovation: How can we translate sustainability strategies into successful innovation?
 • IPCR1105 - Nature Inspired Design Method
 • IPCR1115 - Verpakkingsketens in blijvende balans
 • IPCR1116 - Products that last
 • IPCR1118 - Tools for Orchestrating Value Chains for Sustainability in New Product Development
 • IPCR1121 - Deployment of Sustainability Metrics

Service menu right