IOP Photonic Devices

Meer artikelen
IOP Photonic Devices

Het Innovatiegerichte Onderzoeksprogramma (IOP) Photonic Devices is opgezet om doorbraken in de keten van ontwerp, fabricage en integratie tot modules mogelijk te maken. Het heeft als doel het gebruik van photonic devices in nieuwe producten en systemen te stimuleren. De regeling is gesloten.

Photonic Devices zijn een onderdeel van het vakgebied Fotonica. Dat gaat over moderne toepassingen van licht. Fotonica is een belangrijke 'enabling technology' voor veel andere vakgebieden. De 20ste eeuw was de eeuw van het elektron, de 21ste eeuw is de eeuw van het foton. In het Engelstalige projectenboekje 'Focusing on Photons' leest u meer over de lopende onderzoeksprojecten.

Hoofdlijnen van IOP Photonic Devices

  • Intensieve samenwerking stimuleren tussen multidisciplinaire groepen wetenschappers en de industrie.
  • Investeren in en coördinatie van het Photonic Devices-veld in Nederland.
  • Economische activiteit stimuleren op basis van de ontwikkelde kennis/technologie.
  • Het fotonicanetwerk in Nederland uitbreiden en duurzamer maken. Contacten leggen met potentiële gebruikers van fotonica.
  • Het fotonica-onderwijs op hbo- en wo-niveau versterken.

Voor wie

IOP Photonic Devices is bedoeld voor bedrijven, kennisinstellingen en universiteiten. In de 2e fase van dit programma (2010-2014) richt het R&D-onderzoek zich op:

  • nieuwe photonic devices gebaseerd op generieke technologie
  • applicaties van photonic devices in 'health & medicine'

Indieningstermijn

De regeling is gesloten. U kunt geen aanvraag meer indienen.

Voorschot, wijziging en vaststelling aanvragen

Is subsidie toegekend, dan kunt u nog wel voorschot, wijziging en vaststelling aanvragen.

Meer informatie

Meer informatie over dit programma vindt u in het 2e meerjarenplan en de brochure IOP Photonic Devices NL en ENG onderaan deze pagina.

Het Innovatie Onderzoeksprogramma Photonic Devices heeft een grote rol gespeeld in het verder doorontwikkelen van geïntegreerde fotonica. De Engelstalige publicatie 'Integrated photonics in the Netherlands' (bij Downloads) laat projecten zien, die aangeven hoe het werkt en wat toepassing kan betekenen voor kwaliteit van leven. Bedrijven die deze nieuwe technologie willen toepassen kunnen terecht bij Photonics NL.

Video

De Engelstalige video 'Holland Hightech: Fotonica' hieronder geeft een toelichting op de toepassingen van fotonica.
De film '3D-film Integrated Photonics, an enabling technology' laat zien wat geïntegreerde fotonica is, hoe het werkt en wat toepassing kan betekenen voor kwaliteit van leven.

 

Service menu right