IOP Precisietechnologie

Meer artikelen
IOP Precisietechnologie

Het Innovatiegerichte Onderzoeksprogramma (IOP) Precisietechnologie had als doel een extra impuls te geven aan het onderzoek in precisietechnologie. Dat deed men door het Nederlandse bedrijfsleven actief te betrekken bij de onderzoeksprojecten van kennisinstellingen en universiteiten.

Deze bundeling van krachten moest leiden tot nieuwe netwerken en versterking van de bestaande netwerken.

Precisietechnologie

Precisietechnologie is de technologie die nodig is om producten te realiseren met hoge vorm- en maatnauwkeurigheid. Maar ook om producten of onderdelen snel en zeer precies te positioneren.

De technologie is steeds belangrijker voor uiteenlopende producten. In veel gevallen is miniaturisatie de drijvende kracht. Steeds meer functies in steeds kleinere afmetingen onderbrengen. De functies zijn zó geavanceerd dat het niet mogelijk is om het met mechanische middelen te realiseren. Een systeembenadering is nodig. Dat wil zeggen dat elementen uit verschillende disciplines bijvoorbeeld regeltechniek, elektronica en mechanica worden samen gebracht.

Meer informatie is te vinden in de folder IOP Precisietechnologie onder aan deze pagina.

Voor wie

Deze regeling was bestemd voor bedrijven, kennisinstellingen en universiteiten.

Indieningstermijn

Er zijn geen subsidietenders meer voor onderzoeksprojecten. Het programma IOP Precisietechnologie is grotendeels afgesloten. Dit programma had geregeld tenders voor nationale R&D samenwerkingsprojecten binnen de volgende thema's:

  • Systeemgericht ontwerpen: het ontwerpen en ontwikkelen van functies voor producten of productiemiddelen om met relatief grote snelheid en/of met zeer grote precisie verplaatsingen te realiseren.
  • Grenzen aan de maakbaarheid: het verhogen van de nauwkeurigheid van bestaande maaktechnologieën door verbeterde procesbeheersing en/of het ontwikkelen van nieuwe productietechnieken.
  • Precisie in de microsysteemtechnologie: het realiseren van systemen die bestaan uit sensor(en) en actuator(en), gekoppeld door een regelsysteem en gemaakt met technologieën uit de chipindustrie.

Service menu right