IOP Self Healing Materials

Meer artikelen
IOP Self Healing Materials

Het Innovatiegerichte onderzoeksprogramma Self Healing Materials houdt zich bezig met onderzoek naar het zelfherstellend vermogen van materialen. De regeling is gesloten.

Het onderzoek binnen IOP Self Healing Materials richt zich op 5 verschillende materiaalklassen: polymeren & composieten, metalen & keramische materialen, beton & asfalt, coatings, en functionele materialen zoals batterijen en micro-elektronica. In dit programma doen 5 Nederlandse universiteiten, TNO en NLR en circa 65 Nederlandse bedrijven mee.

Voor wie

Alleen consortia van een Nederlandse onderzoeksorganisatie (als penvoerder) met minimaal 2 Nederlandse bedrijven konden projecten indienen binnen het IOP Self Healing Materials.

Indieningstermijn

De regeling is gesloten. U kunt geen aanvragen meer indienen. In 2012 is de laatste tender van dit IOP budget beschikbaar gesteld.

Voorschot, wijziging en vaststelling aanvragen

Is subsidie toegekend, dan kunt u nog wel voorschot, wijziging en vaststelling aanvragen.

Innovatiegerichte onderzoeksprogramma

Het Innovatiegerichte onderzoeksprogramma (IOP) is opgezet om de interactie tussen het bedrijfsleven en de onderzoekswereld te verbeteren. Een IOP geeft een tijdelijke impuls aan een onderzoeksterrein. Het is de bedoeling dat de kennisinfrastructuur en het Nederlandse bedrijfsleven blijvend gaan samenwerken in innovatieve technologische ontwikkelingen. Dat doen zij door onderzoek af te stemmen op de kennisbehoeften, kennis te ontwikkelen en te verspreiden en netwerken op te bouwen. 

Service menu right