IPC Visserij

Wilt u innovatieve projecten uitvoeren waarmee u zorgt voor duurzamere visserij? Dan kunt u in samenwerking met andere mkb-ondernemers in de visserijsector subsidie krijgen om een innovatieproject uit te voeren. U kunt de subsidie InnovatiePrestatieContracten Visserij (IPC Visserij) aanvragen van 2 september tot en met 15 oktober 2019 om 17:00 uur.

Het doel van uw project

U voert samen met andere mkb-ondernemers een innovatief project uit voor een duurzamere visserijsector. Uw project moet gaan over:

  • vangstmethodes of vistuigen om selectiever te vissen;
  • Vangstmethodes of vistuigen die zorgen voor minder bodemberoering dan de methodes of vistuigen die nu worden gebruikt in de visserij;
  • het verminderen van de negatieve invloed op het klimaat of milieu door de visserijactiviteiten;
  • andere vangst- of kweekmethodes die zorgen voor een duurzame visserij.

Budget

Het budget voor IPC Visserij is € 1,1 miljoen.

Hoeveel subsidie als deelnemer

U krijgt als deelnemer 50% subsidie voor de kosten die onder deze subsidie vallen. Het maximale bedrag is € 20.000 per deelnemer. Een deelnemer mag niet meer dan 70% van de totale kosten dragen.

Hoeveel subsidie als penvoerder

De penvoerder is een belangenorganisatie van ondernemingen. Als penvoerder begeleidt u het de deelnemers bij de uitvoering van hun project. Hiervoor krijgt u € 3.000 per deelnemer.

Voorwaarden

Als u deze subsidie wilt krijgen moet u voldoen aan bepaalde voorwaarden.

Aanvragen

U kunt IPC Visserij van 2 september tot en met 15 oktober 2019 om 17:00 uur aanvragen via mijn.rvo.nl.

Formulier eerder invullen

Wilt u uw aanvraag voorbereiden? U kunt het aanvraagformulier alvast invullen vanaf 19 augustus 2019. Uw aanvraag kunt u voor 2 september nog niet naar ons versturen. Zorg ervoor dat u tussen 2 september en 15 oktober 2019 opnieuw inlogt in het formulier en uw aanvraag verstuurt.

Volgorde bepalend

We beoordelen de aanvragen op volgorde van binnenkomst. Hierbij geldt wie het eerst komt, het eerst maalt.

Wet- en regelgeving

Er zijn subsidiespelregels waar u zich aan moet houden voor. Deze regels leest u op onze informatiepagina Subsidiespelregels ministerie van Economische Zaken en Klimaat. In de spelregels leest u bijvoorbeeld de standaardprocedures en welke kosten in aanmerking komen voor subsidie.

IPC Visserij is op 26 juni 2019 gepubliceerd in de Staatscourant.

Andere subsidie

Bij de subsidie MIT Haalbaarheidsproject is er € 400.000 gereserveerd voor haalbaarheidsprojecten voor de visserij. Wilt u weten of u die subsidie kunt krijgen? Kijk op de informatiepagina MIT Haalbaarheidsproject.

Service menu right